Ismerd meg szülőföldedet

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

2013. május 10., 02:00 , 643. szám
A kirándulók a munkácsi várban Zrínyi Ilona és az ifjú II. Rákóczi Ferenc szobránál

Ezzel a Tamási Áron-idézettel indult útnak az a técsői, viski és huszti diákokból álló csapat, amely Schmitt Pál volt köztársasági elnök támogatásával és a KMKSZ Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezetének szervezésében jutalomkiránduláson vehetett részt május 4-én. Az egynapos túra alkalmával Kárpátalja várainak egy részét tekinthették meg a gyerekek.

A résztvevőkhöz ifj. Sari József viski magyartanár, a KMKSZ Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezetének elnöke intézett köszöntő szavakat, felhívva a figyelmet a honismeret és a program folytatásának fontosságára.

A huszti várrom mellett elhaladva Jókai Mór Huszti beteglátogatók című elbeszélésén keresztül megismerkedtek a tanulók a vár legendájával.

Az úton továbbhaladva a királyházai Nyalábvár kialakulásáról és történetéről hallhattak a gyerekek.

Munkács felé közeledve már messziről köszönt az érkezők felé a magas sziklabérc tetején álló fenséges vár, mely méltán Kárpátalja legismertebb emlékhelye.

A munkácsi várba érkezve Takács Tamás técsői földrajz- és történelemtanár ismertette a tudnivalókat a vár keletkezésével, történetével kapcsolatban. Említette Zrínyi Ilona hősies harcát a császáriakkal szemben, a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, Kazinczy Ferenc raboskodását egyaránt.

A vár minden szögletét feltérképezték a diákok, közös fényképet készítettek Rákóczi Ilona és a gyermek Rákóczi szobránál, majd megtekintették a vár északi kiszögellésén, a díszes talapzaton álló, kiterjesztett szárnyaival Verecke felé tekintő turulmadarat is.

A frissítő tízórai után újult erővel indult tovább a busz Ungvár irányába. A szerednyei vár mellett elhaladva Cubik László viski történelemtanár tartott előadást a várrom kialakulásáról, legendájáról, megemlítve a Dobó család szerepét a község történetében.

Az ungvári várba érkezve Cubik László megismertette a jelenlevőket a vár történetével, beszélt a várkertben található történelmi jelentőséggel bíró középkori gótikus templom romjairól. Ezt követően a várpalota termeiben lévő kiállításokat tekintették meg a diákok.

A várat elhagyva a tanulók, bejárva az ungvári szabadtéri és néprajzi múzeum, a skanzen utcáit, megismerkedhettek Kárpátalja legszebb-legjellegzetesebb falvainak házaival, és rövid ideig a múzeum viski tájházának is vendégei voltunk, ami mindannyiunk számára nagy élmény volt.

Továbbhaladva a kiszabott útvonalon eljutottunk a nevickei várba, ahol Jenei Éva técsői vallástanár tartott előadást a vár történetéről és legendájáról. A gyerekek tudomást szereztek a Drugeth család Ung megyében betöltött szerepéről és jelentőségéről is.

Rövid pihenő után indult haza a busz az élményekkel megtelt, elfáradt diáksereggel, akik felejthetetlen emlékeket, élményeket szereztek ezen a kiránduláson, ami hozzájárult honismeretük fejlesztéséhez, magyarságtudatuk alakításához.

Szabó Gabriella,
a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola magyartanára