A boldogság egyik forrása maga a vallás

Pedagógusok lelki napja Karácsfalván

2013. december 12., 05:35 , 674. szám

December 7-én, immár har­madik alkalommal került sor a tanárok, pedagógusok, katekéták és nevelők lelki napjára a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban.

A Velünk az Isten (Izajás éneke) téma köré épített lelki napra több mint 20 érdeklődő érkezett. Vezetője főtiszteletű dr. Vincze Krisztián teológiai tanár volt.

Az előadó elmélkedéseiben többek között Jézus Krisztus születésének közelgő ünnepéről, az arra való felkészülésről, a kereszténységről, a vallásról, a család mibenlétéről, fontosságáról beszélt, amelyek minden ember életében meghatározó fontosságúak. Elmondta, hogy a kereszténység arra tanít bennünket, hogy másként lássuk a világot, a benne és a körülöttünk lévőket, hisz gyakorta megesik, hogy etnikuma, hovatartozása miatt olyan embereket néz le a társadalom, akikre cselekedeteik miatt sokkal inkább felnéznünk kellene. Ebben a másként látásban pedig segítségünkre van Jézus. Szólt továbbá arról, hogy különbséget kell tennünk (s ez a pedagógusok életében és munkájában különösen fontos) abban, hogy valamit csak megtanulunk, vagy valóban meg is értjük azt. Szó esett a boldogságról is, amelynek az előadó szerint egyik forrása a vallás, függvénye pedig az, hogy a családban mi történik.

A lelki nap második részében a résztvevőknek lehetőségük volt szent gyónásra is.

Az esemény szentliturgiával zárult, amelyet az előadó Vincze Krisztián és a lelki napon részt vevő, a Beregszászi Esperesi Kerületben tevékenykedő görögkatolikus papok vezettek.

Espán Rita