Tisztelgés kerékpártúrával

2014. április 3., 06:42 , 690. szám

Takár Károly (Katyó) és kerékpáros gyerekcsapata – Rednyik Marina, Názárovics Zsolt, Mező Enrike, Munkácsi György – a KMKSZ 25 éves évfordulója tiszteletére emléktúrát szervezett Aknaszlatina–Kőrösmező–Aknaszlatina–Beregszász–Munkács–Ungvár útvonalon.

A mintegy 350 kilométert 2 és fél nap alatt tették meg. Közben letértek Viskre, ahol Sari József fogadta őket a KMKSZ alapító elnökének, Fodó Sándornak a sírjánál. Röviden ismertette Fodó Sándor munkásságát és elévülhetetlen szerepét a kárpátaljai magyarság önszerveződésében. Beregszászban a cserkészek biztosítottak számukra szállást. A csapat nemzeti (magyar) és ukrán zászlóval, az Európai Unió lobogójával, illetve a bányászzászlóval érkeztek meg a közgyűlés színhelyére. Ezúton mondok köszönetet a csapatnak, akik ezt a teljesítményt a KMKSZ negyedszázados évfordulója tiszteletére véghezvitték.

Kocserha János