A magyar nyelv ünnepe

2014. május 1., 08:29 , 694. szám

Április 26-án tovább folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett tantárgyi vetélkedők. Ez alkalommal a nyelvhasználaté volt a főszerep.

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megnyitóján dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a versenynek helyet adó Rákóczi-főiskola elnök asszonya köszöntötte a versenyzőket s a zsűritagokat. Köszöntőjében kiemelte: a magyar nyelv igazi „ünnepe” ez a nap, hisz a magyar nyelv megőrzését és helyes használatát célul kitűző két versenyre is sor kerül egyazon időben. Elmondta továbbá, hogy anyanyelvünk tisztaságának megőrzése nem csupán a jelenben, de a most versenyzőként induló diákok felnőttkorában, a magyar közösség jövőjében is nagy jelentőséggel bír. Majd Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője, a tantárgyi vetélkedők lebonyolításának felelőse ismertette a verseny menetét. A 9–11. osztályos tanulók számára rendezett versenyen – melynek fő célja a magyar nyelv ápolása és megőrzése, a helyes nyelvhasználat fejlesztése – előbb egy írásbeli feladatlapot kellett kitölteniük a versenyzőknek, majd szóbeli fogalmazáskészségükről adtak számot a háromtagú zsűri, Beregszászi Anikó, Riskó Márta és Karmacsi Zoltán előtt.

Mindeközben a Beregszászi 6. Sz. Általános Iskolában zajlott a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny is. A verseny megnyitóján Fring Erzsébet, a KMPSZ elnökségi tagja, az iskola ének-zene szakos tanára emlékezett meg a névadó Drávai Gizella munkásságáról, kiemelve, hogy Gizi néni nemcsak kiváló szakember volt, hanem nagyszerű pedagógus is, aki a lelkesedésével, közvetlen személyiségével olyan légkört tudott teremteni az óráin, hogy azokra nemcsak kötelességből, de örömmel jártak tanítványai. Hutterer Éva, a zsűri elnöke Bessenyei György gondolatával köszöntötte a versenyzőket, mely szerint „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” Ahhoz tehát, hogy egy közösség, egy nemzet egyenrangú partnere legyen bármely más közösségnek, előbb a saját értékeivel kell tisztában lennie, mely értékek között kiemelt jelentőségű a kultúra és a nyelv. Saját kultúránk és saját értékeink ismerete segít hozzá ahhoz, hogy más kultúrákat, más nyelveket érteni, elfogadni tudjunk. Ezt követően a zsűri tagjai (Hutterer Éva, Kudlotyák Krisztina, Fring Erzsébet) elhelyezték a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet koszorúját Drávai Gizella emléktáblájánál. A 3–8. osztályosok részére meghirdetett versenyre idén 270 diák érkezett. A versenyfeladatokkal minden korosztályban a szövegértést és az ismeretek gyakorlati alkalmazását mérték, azaz nem valamely tantárgynak az elméleti ismeretanyagára építettek, hanem arra, hogy a versenyzők mennyire birtokolják, értik a nyelvet, s hogyan tudják azt az életkoruknak megfelelően, különböző élethelyzetekben használni.

em