A mozgósított polgárok jogairól és kedvezményeiről

2014. augusztus 21., 07:10 , 710. szám

„Kérem, foglalja össze, milyen jogaik vannak a katonai szolgálatra behívottaknak, illetve milyen kedvezmények illetik meg őket!”

– A mozgósítás során behívott állampolgárok jogosultak:

• teljes pénzügyi juttatásra valamennyi pótlék és prémium figyelembevételével a szerződéses szolgálatot teljesítők szintjén (a beosztásnak és katonai rangnak megfelelően), nem pedig a sorkatonai szolgálatot teljesítők szintjén, mint korábban (lásd ezzel kapcsolatban Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 2014. 04. 09-én kelt 111. számú, A mozgósítás idején, a speciális időszakra behívott, szolgálatot teljesítő katonák pénzbeli ellátásának kérdése című határozatát!);

• élni a szociális és jogi védelem valamennyi garanciájával, amelyek a hatályos törvények alapján a katonai szolgálatot teljesítőkre vonatkoznak (a hadkötelesek, akiket a mozgósítás során, a speciális időszakban katonai szolgálatra hívnak be, új jogi státuszt – katona – nyernek, minek következtében kiterjednek rájuk az Ukrajna törvényei A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról; A fegyveres erők tagjai és családtagjaik szociális és jogi helyzetéről; a Munkatörvénykönyv és más normatív-jogi dokumentumok által megállapított kedvezmények);

• egyszeri pénzbeli segély felszámolására, amelyet a demobilizáció napján folyósítanak (lásd Ukrajna törvénye A fegyveres erők tagjai és családtagjaik szociális és jogi védelméről 15. cikkelyének 2. bekezdését!).

Emellett a katonai szolgálati idő beleszámít a polgárok társadalombiztosítási idejébe, munkahelyi és szakmai szolgálati idejébe, valamint az állami szolgálatban töltött időbe.

Az állam szavatolja a katonai szolgálatot teljesítők számára az elégséges anyagi (élelmiszerrel és használati tárgyakkal), pénzbeli (a lakásbérlet kompenzálása) ellátást, az egészségvédelmet és az ingyenes gyógykezelést.

Az állam biztosítja a katonai szolgálatból leszerelők számára a szociális és szakmai adaptációt.

Valamennyi, a mozgósítás során katonai szolgálatra behívott állampolgár garantáltan megőrzi a munkahelyét (maximum egy év időtartamra), beosztását, átlagbérét (ennek kifizetése az állami költségvetésből történik) vállalatánál, intézményénél, szervezeténél, függetlenül azok alárendeltségétől és tulajdonformájától. Egyidejűleg katonákként pénzbeli javadalmazásban részesülnek.

Katonai szolgálatra való behívás esetén a mozgósítás ideje alatt a magánvállalkozók megőrzik a vállalkozási tevékenységre való jogosultságot. Ezen idő alatt a fizikai személyek vállalkozói tevékenységének állami nyilvántartása nem szűnik meg.

hk