A közös lakás értékesítéséről

2014. szeptember 4., 07:30 , 712. szám

„A lakásba három felnőtt és egy csecsemő van bejelentve: a szülők – a volt férj és feleség, akik már évekkel ezelőtt elváltak – és lányuk a gyermekével. Az anya és a lánya szeretnék eladni az ingatlant, amely a lány nevére van íratva, még az apának is készek lennének részesedést adni az eladási árból, ám a férfi nem hajlandó beleegyezni az ingatlan eladásába, pedig egyre nehezebb együtt élni vele, mert amikor iszik, kötekedni kezd. Hogyan lehetne megosztani ebben az esetben a tulajdont?”

– Levelében ön a lányát jelöli meg a lakás tulajdonosaként, ezért nem érthető, milyen jogon tarthatna igényt a volt férj és apa részesedésre a lakás ellenértékéből, vagy miként szólhat bele az elidegenítésébe, ha egyszer nem képezi a tulajdonát az ingatlan. A körülménynek, hogy a férfi az adott lakásba van bejelentve, semmi köze az ingatlan tulajdonjogához.

Lányának törvény adta joga tetszése szerint rendelkezni az ingatlannal, tehát akár el is adhatja azt. Tulajdonjogát legfeljebb a kiskorú gyermek jelenléte korlátozhatja bizonyos esetekben. A jogszabályok ugyanis úgy rendelkeznek, hogy a kiskorú gyermeket nevelő szülőknek nem áll jogában közjegyző által kötelezően hitelesítendő, vagy állami nyilvántartásba veendő szerződéseket kötni, lemondani a gyermeket érintő tulajdonosi jogokról, illetve megosztani, elcserélni vagy eladni lakás céljára szolgáló ingatlant a gyámhatóság engedélye nélkül (lásd Ukrajna törvénye a gyermekség védelméről 17. paragrafusát!).

hk