A munkaidő hosszáról

2014. november 20., 06:20 , 723. szám

„Egy mezőgazdasági feldolgozó üzemben dolgozom heti hat napon át, napi nyolc órában. Jogában áll-e ennyit dolgoztatni bennünket a tulajdonosnak?”

Ukrajna Munkatörvénykönyve (UMTK) 50. paragrafusának értelmében a dolgozó munkaideje nem haladhatja meg a heti 40 órát. Ezt a normát nem írhatja felül sem a kollektív szerződés, sem az adott munkavállalónak a munkáltatóval kötött szerződése.

A legelterjedtebb az ötnapos munkahét két szabadnappal. A negyvenórás munkahét követelményéből kiindulva ebben az esetben egy munkanap nyolcórás lehet, vagy legfeljebb 8 óra 15 perces, de ilyenkor a hét utolsó munkanapján egy órával rövidül a munkaidő.

Azoknál a vállalatoknál, intézményeknél és szervezeteknél, ahol a termelés, az ügymenet vagy a munkavégzés sajátosságai miatt nem célszerű az ötnapos munkahét alkalmazása, bevezethető a hatnapos munkahét egy szabadnappal (lásd az UMTK 52. paragrafusát!). Hatnapos munkahét esetén azonban a munkaidő hossza nem haladhatja meg a napi hét órát.

Arról, hogy öt- vagy hatnapos munkahetet vezetnek-e be egy adott munkahelyen, a munkaadó a szakszervezettel közösen dönt, figyelembe véve a munka sajátosságait, a dolgozó kollektíva véleményét, s meg kell szerezni hozzá a helyi önkormányzat engedélyét.

A megszakítás nélkül működő vállalatoknál, valamint egyes munkafolyamatok, üzemrészek, részlegek és osztályok esetében, ahol a termelés sajátosságai miatt a munkavállalók egy adott kategóriájánál nem lehetséges betartani a számukra a törvények által megállapított napi és/vagy heti munkaidőnormát, a szakszervezet hozzájárulásával alkalmazható a munkaidő összesített nyilvántartása (lásd az UMTK 61. paragrafusát!). Összesített munkaidő-nyilvántartás esetén a ledolgozott munkaidőt nem napi vagy heti bontásban, hanem ennél nagyobb időszakokra (például hónapra, negyedévre, idényre, évre) vetítve veszik figyelembe. Ilyen esetekben a napi vagy heti munkaidő hossza eltérhet a törvény által megállapítottól, tehát időnként lehet hosszabb vagy rövidebb is nyolc óránál.

Amennyiben tehát ön napi nyolc órát dolgozik heti hat napon át, s munkahelyén nem összesített munkaidő-nyilvántartást végeznek, az a munkára vonatkozó törvényi előírások megsértését jelenti.

hk