Az ingatlanhoz tartozik a telek, amelyen áll

2015. július 22., 10:15 , 758. szám

„Mely törvény mondja ki, hogy amennyiben egy épület vagy helyiség bérbe van adva, a bérleti jog arra a földterületre is kiterjed, amelyen áll?”

– Ukrajna 1992. évi Földtörvénykönyve úgy rendelkezett, hogy a telek „automatikusan” követi a rajta álló ingatlanok és építmények jogi helyzetét (lásd a 30. paragrafust!). Egy bizonyos szabályozási kitérő után mostanában ismét megjelent ez az elv a hatályos törvényekben, s ma a telek gyakorlatilag a rajta álló épület vagy építmény tartozékának számít. Ebben a szellemben rendelkezik a Földtörvénykönyv 120. paragrafusa, a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 377. paragrafusa (lakóház, épület, építmény elidegenítése), a Ptk. 1225. paragrafusa (épület vagy építmény öröklése kapcsán), Ukrajna törvénye a jelzáloghitelről 6. paragrafusának 4. része (épület vagy építmény jelzáloghitellel való terhelése), a Ptk. 796. paragrafusa (épület vagy egyéb ingatlan bérlése). A Földtörvénykönyv 120. paragrafusának 6. része kimondja, hogy az ingatlan elidegenítésének elengedhetetlen része a földterület kataszteri száma, miután annak tulajdonjoga az ingatlan tulajdonjogával együtt száll át az új tulajdonosra.

hk