Ha pontatlanul lett megadva a privatizált földrészleg mérete

2015. december 9., 08:44 , 778. szám

„Még 1991-ben privatizáltuk a birtokunkba került földrészleget, de nemrég kiderült, hogy a dokumentumokban tévesen tüntették fel annak méreteit. A szövetkezeti tervrajzon még a mi földrészlegünk volt a nagyobb, s a szomszédé a kisebb, a privatizációs dokumentumok szerint viszont már fordított a helyzet. A földrészlegünkről a pontatlan bejegyzés miatt lemaradt területet minden bizonnyal a szomszédos telekhez számították, mert a szomszédunk most intézi a kataszteri szám kiadásához szükséges okmányokat, s követeli, hogy adjunk vissza neki 3 méternyi területet, amely állítólag az övé. Mit tegyünk?”

– Az ilyen esetekben a következő megoldások képzelhetők el:

a) amennyiben ön csupán a föld tulajdonjogát igazoló állami okmánnyal rendelkezik, de az adott földrészlegre vonatkozó tulajdonjogát még nem jegyezték be az ingatlantulajdon állami nyilvántartásában, úgy megkísérelheti „megelőzni” a szomszédot: forduljon az illetékes szervekhez, és kezdeményezze annak a háromméternyi területnek a privatizációját, amelynek a magánosítása – leveléből ítélve – 1991-ben nem történt meg;

b) fordulhat a bírósághoz is, keresetében kérve a privatizált földterület méretének módosítását arra hivatkozva, hogy a privatizációs dokumentumokban hiba csúszott a tervrajzhoz képest. A bíróság indokolt esetben kötelezheti az állami nyilvántartó szolgálatot és az állami geodéziai, kartográfiai és kataszteri szolgálatot, hogy módosítsák az ön privatizált földterületének méreteire vonatkozó adatokat.

hk