Csíksomlyói búcsú: A szülőföld betöltésének a szükségességéről beszélt az ünnepi szónok

2016. május 18., 10:52 , 801. szám

A szülőföld által biztosított élettér betöltésének a szükségességéről beszélt a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka, Csintalan László tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, csíkdelnei plébános.

A csíksomlyói hegynyeregben százezrek által hallgatott prédikációban a mózesi áldást idézve kijelentette: Isten akarata, hogy éljünk és jobban éljünk a szülőföldünkön. Úgy vélte, hogy a csíksomlyói zarándoklatból kell erőt meríteni ahhoz, hogy a családdal, az egyházközösséggel és a néppel összekapaszkodva kérjük Isten áldását az életterünk betöltéséért.

„Ne maradjon beszegezett ház, gyerek nélküli iskola, megfogyatkozó falu és város, megfogyatkozott ország és szülőföld. Be kell töltenünk életterünket” – hangsúlyozta a búcsú szónoka.

A Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság évére utalva kijelentette, irgalmasság van a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben is. A gyönyörű csíki tájat a teremtés csodájaként említette meg.

Az ünnepi szónok a megbocsátás szükségességére is kitért prédikációjában. Megemlítette: a Szűzanya nem gyalázta szent fia kivégzőit, a megbocsátás ott volt a lelkében. „Amikor az ő közbenjárását kérjük, (...) mindig legyen ott előttünk, hogy a megbocsátás az Istennel való kapcsolatunk rendbetétele és az embertársainkkal való kapcsolatunknak is a rendbetétele” – fogalmazott a szónok, aki szerint ki kell engesztelődnünk Istennel és embertársainkkal.

Prédikációja végén a magyar és a Székely himnusz szavait összekapcsolva jelentette ki: „Kérünk, Istenünk, áldd meg a magyart, és ne hagyd elveszni Erdélyt.”

A mise főcelebránsa, Bíró László tábori püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy akik elzarándokoltak a csíksomlyói Szűzanyához, akik ragaszkodnak hozzá, azok nem árvák. „Ne engedjük, hogy az egyház árvaházzá legyen, ne engedjük el a Szűzanyát. Ne engedjük, hogy nemzetünk árvaházzá legyen” – hangoztatta a püspök.

Idén is megtelt zarándokokkal a csíksomlyói hegynyereg. Csíksomlyón 449 éve gyülekeznek pünkösd szombatján a zarándokok annak emlékére, hogy a csíki székelyek a Tolvajos-tetői csatában legyőzték János Zsigmond csapatait, amikor a fejedelem protestáns hitre próbálta kényszeríteni a székelyeket.

Székelyruhás fiatalok vitték a hegyre azt a kötélkordont, amelynek oltalmában az egyházi vezetők érkeztek a Hármashalom-oltárhoz. A kordonban zarándokolt Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita. A zarándokok között volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is.

(MTI/Kárpátalja)