Első lépés – pályázat kezdő gazdálkodóknak

2016. május 18., 08:15 , 801. szám

Idén ötödik alkalommal hirdette meg a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány az Első lépés szociális programot. A projekttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Őrhidi László nagydobronyi gazdálkodót, az alapítvány elnökét kérdeztük.

– Miért nevezik az Első lépést szociális programnak?

– Programunk visszatérítendő, de kamatmentes támogatást nyújt olyan önálló gazdálkodásba kezdő családi gazdaságoknak, amelyeknek egyébként nem lenne erre lehetőségük. Örömmel jelenthetem, hogy idáig kilencven pályázót sikerült elindítanunk az önálló gazdálkodás útján.

– Hogyan döntik el, kik a rászorulók?

– A pályázatok beérkezése után, a döntéshozatal előtt alapítványunk kuratóriumának tagjai felkeresik a pályázó gazdákat. A kuratórium tagjai is „evilági” emberek, így anélkül, hogy a pályázók zsebében turkálnának, fel tudják mérni, vajon meg tudná-e valósítani az adott gazda az elképzelését a mi támogatásunk nélkül is. Emellett a jelentkezők munkamorálját, a munkához való hozzáállásukat is vizsgálja a kuratórium. Például ha a porta elhanyagolt, a tervezett fóliasátor helyén burjánzik a gaz, az nem a legjobb ajánlólevél.

– Milyen egyéb szempontokat vesznek figyelembe a pályázatok elbírálásakor?

– Alapfeltétel, hogy legalább két kiskorú gyermeket neveljenek a családban. Jó tudni, hogy a hatályos törvények értelmében a továbbtanuló gyerekek a 18. életévük betöltése után is neveltnek számítanak, egészen első szakiskolai vagy felsőoktatási diplomájuk megszerzéséig. Pluszpont jár azért, ha a gyerekek magyar óvodába vagy iskolába járnak, amennyiben erre helyben lehetőség nyílik. Igyekszünk maximálisan tekintettel lenni minden élethelyzetre. Tudjuk, vannak olyan települések, ahol se magyar óvoda, se magyar iskola nem működik. Ilyenkor azt is méltányoljuk, ha a gyerekek a vasárnapi iskolában tanulják az anyanyelvüket. Természetesen nem kizáró körülmény a pályázaton való részvételt illetően az sem, ha a gyerekek ukrán iskolában tanulnak.

– Mekkora támogatásra számíthatnak a pályázók?

– A támogatás összege kiírásonként változik az infláció, illetve a hrivnya devalvációjának függvényében. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kiírásonként növekszik a megpályázható, illetve elnyerhető összeg. Rendszerint akkora maximális összeget ítélhetünk meg egy-egy pályázónak, amennyi egy 40x10 méteres acélvázas fóliasátor megépítéséhez szükséges. Ez az összeg programunk indulásakor még 19 ezer hrivnya volt, jelenleg körülbelül 40-45 ezer hrivnyánál tartunk.

– Csak fóliasátor létesítésére lehet pályázni?

– Az Első lépést valóban fóliás programként emlegetik vidékünkön, holott bármilyen pályázatot benyújthatnak a gazdálkodók, amennyiben annak célja a mezőgazdasághoz kapcsolható. Volt már rá példa, hogy gyümölcsösben, szőlőben használható permetező készülék, gépi kasza beszerzését, hajtatólétesítmény fűtőberendezésének korszerűsítését, öntözőrendszer telepítését szintén támogattuk. Nyújtott be nyertes pályázatot méhész is, aki méhészet kialakításához kért hozzájárulást.

– Csak saját telken megvalósítandó gazdálkodási tervvel lehet pályázni?

– Természetesen nem. Amennyi­ben a pályázónak erre saját földjén nincs módja, bérelt területen is megvalósítható az elképzelés. Ilyenkor azonban a jelent­kezőnek csatolnia kell a pályázathoz az adott területre vonatkozó föld­bérleti szerződést, amelyet közjegyző vagy a polgármesteri hivatal hitelesíthet.

– Miként kell törleszteni a támogatást?

– Az Első lépés program keretében elnyert támogatást a pályázat megjelenését követő évtől kezdve, három év alatt, egyenlő részletekben kell törleszteni. Természetesen mód van arra, hogy a gazdálkodó korábban, a futamidő lejárta előtt visszatérítse a támogatást. Minél előbb visszakapjuk ezeket a pénzeket, annál hamarabb tudunk újabb pályázókat támogatni. Előfordult, hogy aki a lejárati időnél hamarabb visszafizette a támogatást, már a következő pályázati kiírás alkalmával újabb pályázattal jelentkezett.

– Hogyan értendő a pályázati kiírásnak az a feltétele, hogy megkövetelik a pályázóktól az önerő meglétét?

– Például egy fóliaház megvalósítására benyújtott pályázat esetén leszállítjuk a nyertes pályázónak a létesítmény megépítéséhez szükséges fém szerkezeti elemeket, a rá való fóliapalástot, de a hajtató létesítményt a gazdának önerőből kell felépítenie.

– Minden kezdet nehéz. Mivel tudják segíteni a pályázókat, hogy sikeres legyen az induló vállalkozásuk?

– A nyertes pályázóknak három éven át ingyenes szaktanácsadással szolgálunk. Ha igénylik, a helyszínen mutatjuk meg nekik azokat a szakmai fogásokat, amelyekkel sikeressé tehető egy-egy növénykultúra termesztése. Emellett télidőben kurzusokat szervezünk – a programban való részvételtől függetlenül – minden érdeklődő gazda számára. Idén Nagydobronyban szerveztünk ilyen képzést. Ezeken a kurzusokon sorra vesszük a gazdálkodás gazdasági alapjait, a különféle növénykultúrák termesztését, a növényvédelmet, esetleg a fajtaválasztásnak, a mag és palánta beszerzésének aktuális kérdései is terítékre kerülnek.

– Mostanában sokat hallani arról, hogy a magyar kormány nagyléptékű gazdaságfejlesztési tervet jelentett be a kárpátaljai magyar vállalkozók támogatására. Nem ütköznek egymással az Első program keretében meghirdetett pályázat és az új, várhatóan már a nyáron elinduló projektek?

– Természetesen nem. Mint említettem, az Első lépés szociális program, míg a magyar kormány által meghirdetett gazdaságfejlesztési terv lehetőségei valamennyi kárpátaljai magyar vállalkozót célozzák. Ebből az is következik, hogy a pályázatunkon nyertes kezdő vállalkozók adott esetben a gazdaságfejlesztési terv révén pluszforrásokra tehetnek szert – ha egyébként megfelelnek a később ismertetendő pályázati feltételeknek.

– Meddig lehet jelentkezni az Első lépés programra?

– A pályázatok benyújtásának határideje május 31., tehát van még idő a jelentkezésre. Pályázati kiírásunk megjelent a kárpátaljai magyar nyelvű sajtóban – így a Kárpátalja hetilapban, a KárpátInfóban és a Kárpátalja.Ma portálon is –, de a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány honlapján (paccalapitvany.org) szintén megtalálható, ahonnan a pályázáshoz szükséges mellékletek is letölthetők. A Facebookon ugyancsak elérhetők vagyunk.