Átváltozásokkal teli hét

2016. augusztus 24., 08:04 , 815. szám

Augusztus 15. és 20. között hatodik alkalommal szervezte meg a Keresztyén Balázs Olvasótábort a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet vidékünk irodalom iránt fogékony és érdeklődő fiataljai számára. Az olvasótábor foglalkozásaira idén is a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) került sor.

Irodalmat tanítani könnyű, hiszen csak olvasni kell, életrajzot magyarázni és meghallgatni a felmondott verseket – gondol(hat)ják sokan. Viszont az irodalmi alkotásokat, verseket, novellákat, regényeket nem elég csak elolvasni – meg is kell érteni. Ebben a tanárnak kell(ene) a diák segítségére lenni, mert egy-egy hétköznapinak tűnő mozzanat sokkal többet rejthet magában, mint amennyit első olvasatra mutat, amennyit a tanuló minden esetben megért. Életek, sorsok, érzelmek, elvont jelenségek, komoly üzenetek búj(hat)nak meg a sorok között, és a legtöbb esetben ezek teszik élvezhetővé, szerethetővé az adott művet. De aki nem látja, nem érti, annak nem nyújt igazi irodalmi élményt, irodalmi élmény nélkül pedig nem válik olvasóvá, olvasni szerető emberré senki.

Az idei olvasótáborba 26 résztvevő érkezett, 9-től 21 éves korig. Velük négy korcsoportban (9–10, 11–13, 14–15, 16-tól felfelé) foglalkozott a helyi és magyarországi, főként irodalmárokból és iskolai tanárokból álló előadói gárda. Ebben a főiskola és az intézmény Felsőfokú Szakképzési Intézetének hallgatói voltak segítségükre – tájékoztatott Kudlotyák Krisztina táborvezető.

Az interaktív foglalkozások idei összefogó témája az átváltozás volt. Magyarországról dr. Kovács András (Szegedi Tudományegyetem), dr. Kötél Emőke (Országos Széchényi Könyvtár), Sudár Annamária (Országos Széchényi Könyvtár), Szabó Andrea (Pécs) és Kürti László (költő), Kárpátaljáról pedig Sin Edina (II. RF KMF), Kudlotyák Krisztina (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete) és Pallagi Marianna (PCS) tartott napi 4x1,5 órás foglalkozásokat. A kisebb korcsoportokban a szövegértelmezésre esett a hangsúly, a foglalkozásokat pedig játék, kézművesség tette érdekesebbé. A nagyobbaknál szintén a szövegértelmezésre épültek a foglalkozások, ám esetükben a szövegekben talált motívumokat saját életükre is levetítették a résztvevők. Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze és Bagu Géza drámapedagógus a szöveg dramaturgiai átváltozását ismertette a diákok számára drámajátékokon keresztül. Papp Szilvia Anikó középiskolai tanár, költő a mesékben történő átváltozásokat vizsgálta. Sudár Annamária versmondó a versek megzenésítéséről beszélt, Kürti László pedig arról, hogyan alakítja életünket az átváltozás.

A foglalkozások témái az iskolai tananyagra épültek, de az olvasótáborban a szöveg formai értelmezése helyett a motívumvizsgálatot próbálták beépíteni a gyerekek tudatába. A fókuszba állított témákkal való egyhetes munka segített megmutatni, hogyan érdemes olvasni.

A tematikus foglalkozásokon kívül vetélkedők, filmnézés, lovaglás, kézművesség is színesítette a programot. Homa Katalinnal pólót festettek, Papp Szilvia Anikóval sörösdobozból készítettek medált. Az olvasótábor zárásaként a résztvevőknek a város utcáin kellett végrehajtaniuk a kapott feladatokat, megszólítva a járókelőket, irodalmi vonatkozásokat keresve a városban.

em