Kinek kell megfizetnie a lefoglalt jármű parkolási díját?

2016. október 5., 08:24 , 821. szám

„A baleset után autómat lefoglalta és egy fizetett büntetőparkolóba (штраф-площадка) szállíttatta a nyomozó. Ügyemben büntetőeljárás indult. Kinek kell majd kifizetnie a parkolási díjat, ha lezárul a nyomozás?”

– Közigazgatási szabálysértési eljárás esetén a gépkocsit ideiglenesen lefoglalhatják az eljárás lezárásáig, de legfeljebb a lefoglalás pillanatától számított három nap időtartamra. Vagyis a három nap leteltével a tulajdonos folyamodhat a közlekedési eszköz visszaszolgáltatásáért, amit a hatóság teljesíteni köteles, függetlenül attól, hogy milyen szakaszban van a közigazgatási szabálysértési eljárás.

Más a helyzet, ha a gépkocsit tárgyi bizonyítéknak minősítették egy büntetőeljárás keretében.

A Büntetőeljárási törvénykönyv (Betk.) 118. cikkelye értelmében a tárgyak megőrzésével kapcsolatos kiadások az eljárási kiadások egyik fajtájának minősülnek.

A Betk. 100. cikkelyének 5. pontja szerint a tárgyi bizonyítéknak minősülő terjedelmes vagy különleges tárolási körülményeket igénylő tárgyak speciális tároló helyeken tartandók. Az általános szabály szerint a tárgyi bizonyítékokat a büntetőeljárás lezárulásáig őrzik.

A Betk. 123. cikkelye alapján a tárgyak és dokumentumok megőrzésével, illetve továbbításával összefüggő kiadásokat az állami költségvetésből fedezik a miniszteri kabinet által megállapított rendnek megfelelően.

A gépkocsik tárolását, kezelését és a büntetőeljárás befejezése utáni sorsukat külön rendelet szabályozza (Поря­док збе­рі­ган­ня ре­чо­вих доказів сто­ро­ною об­ви­ну­ва­чен­ня, їх реа­лі­за­ції, тех­но­ло­гіч­ної пе­ре­роб­ки, зни­щен­ня, здійс­нен­ня витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пе­ре­си­лан­ням, схоронності тимчасово ви­лу­ченого майна під час кри­мі­наль­но­го провадження, зат­верд­же­не пос­тановою КМУ від 19.11.2012р. №1104.). E dokumentum 20. pontja értelmében a tárgyi bizonyítéknak minősülő gépkocsik megőrzése az ideiglenesen lefoglalt közlekedési eszközök tárolására szolgáló speciális területeken és parkolókban történik.

Ezen kívül, a vonatkozó hatósági utasítás (Інструкція про по­ря­док вилучення, обліку, збе­рігання та передачі речових до­ка­зів у кримінальних спра­вах, цінностей та іншого май­на органами дізнання, до­су­до­во­го слідства і суду, зат­верд­же­нa спільним на­ка­зом ГПУ, МВС, ДПУ, СБУ, ВСУ та ДСА від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125.) 19. pontja értelmében:

„A bűncselekmények elkövetésének eszközéül használt, s tárgyi bizonyítéknak minősített közlekedési eszközök megőrzése a bírósági szakasz előtti vizsgálat vagy a bírósági tárgyalás alatt – amennyiben nem adhatók át tulajdonosaiknak, rokonaiknak vagy más személyeknek, valamint szervezeteknek megőrzésre – a nyomozó, az ügyész, a bíró határozata nyomán történik, bírósági végzés alapján, az illetékes belügyi hatóságok, a biztonsági szolgálat, az adórendőrség egységei által (a hatáskörüknek megfelelően általuk vizsgált ügyekben), melyeknek vezetői erről nyugtát állítanak ki, melyet csatolnak az ügy anyagaihoz. A nyugtában fel kell tüntetni, hogy ki felel személyesen az átvett közlekedési eszköz megőrzéséért.”

Ily módon a kérdésre adandó pontos válaszhoz tisztázni kell, hogy a nyomozó feltüntette-e a határozatában, amellyel a gépkocsit tárgyi bizonyítéknak minősítette, hogy a járművet megőrzésre adják át, s ha igen, hová.

Amennyiben a gépkocsit a nyomozóhatóságnak adták át megőrzésre, nincs alapja annak, hogy utóbb megfizettessék a jármű parkolási díját a tulajdonossal annak ellenére sem, hogy jelen pillanatban nem létezik a kormány által jóváhagyott rendelkezés a tárgyi bizonyítékok megőrzésével kapcsolatos kiadások megtérítésének rendjéről. Önnek tehát legfeljebb azon napok után kell majd parkolási díjat fizetnie, amelyek a gépkocsi lefoglalásától a nyomozónak a jármű tárgyi bizonyítékká nyilvánításáig teltek el.

hk