Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

2017. március 8., 10:42 , 843. szám
Beregszász

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

 

Beregszászi Középszintű Szervezet

Beregszászban Molnár D. István, az alapszervezet elnöke köszöntötte az 1 304 tagú alapszervezet tisztújító beszámoló közgyűlésén megjelenteket. Elmondta, hogy az 2016-os év során 52 fővel bővült a tagság, annak ellenére, hogy 10 tag elhalálozott, 12 tag pedig elköltözött a városból. Az elnök részletesen beszámolt az alapszervezet elmúlt évi rendezvényeiről: megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről; 54-en Kassára utaztak honismereti kirándulásra, valamint a fiatalabb generáció részére honismereti kerékpártúrát is szerveztek a Szolyvai Emlékparkba; november 11-én gyertyagyújtással emlékeztek meg azokról a honvédekről, akik a háborúban hazájukért áldozták életüket; mint minden év novemberében, a főiskolával és a város önkormányzatával közösen megemlékeztek a málenykij robot áldozatairól.

A KMKSZ-alapszervezet minden évben pénzjutalommal járó díjat adományoz a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola legeredményesebb tanulójának.

Molnár D. István az aláírásgyűjtésben végzett munkáért köszönetet mondott a KMKSZ Ifjúsági Szövetsége helyi alapszervezetének, kiemelve annak új elnökét, Horváth Zoltánt, valamint Majorossy Gizellának, aki egymaga több mint 1500 aláírást gyűjtött össze.

Köszöntötte a tisztújító közgyűlést Torzsa István beregszászi magyar konzul, majd Darcsi Karolina, a Beregszászi Városi Tanács magyar frakciójának elnöke számolt be a városi tanácsban végzett munkáról.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke helyzetértékelése kezdetén gratulált dr. Majorossy Györgynek, aki idén megkapta a Fodó Sándor-díjat. Ezt követően elemzésében az elnök egyre veszélyesebbnek nevezte az Ukrajnában tapasztalható helyzetet, hisz az állam egyre kevésbé tudja ellátni funkcióit, és egyre jobban radikalizálódik a társadalom. Anyagi források hiányában nem megvalósíthatónak nevezte a kormány által kezdeményezett, más körülmények között talán előremutatónak is tekinthető reformokat. Élesen bírálta a parlament előtt lévő nyelvtörvénytervezeteket és az oktatási törvénytervezetet, amelyek szerinte nem megvalósíthatóak a gyakorlatban, ugyanakkor elfogadásuk esetén ellehetetlenítenék a kisebbségeket. Brenzovics László köszönetet mondott a beregszászi alapszervezetnek, amely a szövetség által meghirdetett aláírásgyűjtésben élen jár. Beszélt a magyarországi beruházásból megépítendő elkerülő útról, valamint a tervezett tanuszodáról és sportcsarnokról, továbbá a színház építkezésének befejezéséről és az óvodafejlesztési programról.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke a járási szintű politikai ügyekről, az anyaországi támogatásokról és a járási tanács munkájáról beszélt.

A tisztújítás során az alapszervezet közgyűlése egyhangúlag választotta újabb három évre a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnökévé Molnár D. Istvánt, alelnökévé Orosz Gézát, titkárává Lőrincz Lajost. Az alapszervezet elnökségébe beválasztották még Horkay Sámuel tiszteletbeli elnököt, Mandzák Adriennt, az alapszervezet irodavezetőjét, valamint Fring Erzsébetet és Riskó Mártát. A megújult választmány tagjai: Darcsi Karolina, Pál Erzsébet, dr. Majorossy György, Majorossy Gizella, Nagy Sándor, Panulin Mária, Gácsi István, Gácsi Zoltán, Gyurkovics Gabriella, Horváth Zoltán és Szűcs Brigitta. Az ellenőrző bizottság tagjaivá választották Szajenkó Líviát, Huszár Pétert és Tótin Viktóriát.

Badalóban március 4-én, szombaton tartották meg a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését, amelyet nagy érdeklődés kísért. A Himnusz eléneklését követően Péter Kitti és Jakab Tamás énekelt, illetve szavalt el egy-egy hazafias dalt és verset, majd egyperces néma főhajtással emlékeztek meg az alapszervezet elmúlt évben elhunyt tagjairól.

Jakab Lajos alapszervezeti alelnök beszámolójának már az elején kiderült, hogy mindenképpen kettős tisztújításra kerül sor, hiszen az elnöki tisztséget korábban ellátó Balog Zoltán egészségi állapota miatt nem tudja vállalni a munkát, a KMKSZ ISZ vezetője, Nagy Gabriella pedig tanulmányai miatt kénytelen váltani

A beszámolóban elhangzott, hogy a 350 fős taglétszámmal bíró badalói alapszervezet az elmúlt időszak során is aktívan kivette a részét a helyi magyarság életéből, amit egy sor rendezvény megszervezése és lebonyolítása is bizonyít. Január 1-én hagyományosan megemlékeztek az egykoron a Tisza-parti településen járt Petőfi Sándor születéséről, részt vettek a magyar kultúra napja alkalmából a testvértelepülésen, Szatmárcsekén rendezett országos megemlékezésen, majd március 15-én is megemlékezést és koszorúzást tartottak a helyi református templom külső falát díszítő Petőfi-emléktáblánál.

Augusztus végén került megrendezésre a II. Badalói Egészségnap, melynek keretében egészségfelmérő vizsgálatokra, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokra került sor, majd november végén a budapesti Semmelweis Egyetemről ideérkezett orvostanhallgatói csoport végzett a településen hasonló jellegű szűrővizsgálatokat.

Egy pályázat révén tavaly sikerült elvégezni az 1944-es áldozatok emlékére emelt emlékmű felújítását, ennek az ünnepélyes újraavatására november 18-án került sor.

Elhangzott még, hogy a községben jól halad a nyelvtörvénytervezet elleni aláírásgyűjtés, eddig több mint félezren látták el kézjegyükkel az íveket.

Felszólalásában Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke beszélt a kárpátaljai magyarságot érintő aktuálpolitikai és gazdasági kérdésekről, majd Vass Ottó, a járási tanácsban működő KMKSZ-frakció vezetője közreműködésével megválasztották a tisztségeket betöltő személyeket.

A badalói alapszervezet élére egyhangú szavazással Jakab Lajos badalói családorvost, a járási tanács képviselőjét választották, aki alelnöknek Veres Magdát javasolta, míg a titkári tisztséget a jövőben is Bíró Katalin tölti majd be. A hétfős elnökségbe három új személyt választottak be.

A KMKSZ ISZ elnöki tisztségébe Bíró Zoltán került, akinek munkáját alelnökként továbbra is Tóth Brigitta, titkárként Veres Bettina segíti majd.

A közgyűlés – amelynek munkájában részt vett Szalai Imre polgármester, Veres Csilla iskolaigazgató, Rácz János tiszacsomai, illetve Tóth Bertalan beregújfalui alapszervezeti elnök – a Szózat eléneklésével ért véget.

Az elmúlt héten tartották meg a KMKSZ Dédai Alapszervezetében is a tisztújító közgyűlést. Juhász Katalin, az alapszervezet elnöke az elmúlt 15 évről tartott beszámolót, melyben beszélt a szervezet sikereiről és problémáiról is. Simon Zoltán, az ellenőrző bizottság elnöke a szervezet pénzügyeiről számolt be. Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke kifejtette véleményét a KMKSZ-nek a kárpátaljai magyarság körében végzett munkájáról, ismertette az aktuálpolitikai kérdéseket, valamint az új pályázati lehetőségeket, és felhívta a helyiek figyelmét, hogy a szántóföldeket lehetőleg helyieknek adják bérbe. Ezt követően megtörtént a tisztújítás, az új alapszervezeti elnöknek Egressi István polgármestert választották meg. Alelnök lett ifj. Bakó Ferenc, valamint jóváhagyták az elnökségi tagokat is.

Március 4-én Haláboron is megtartották a tisztújító közgyűlést. Az eseményen az elnök beszámolt az elmúlt év munkájáról. A gyűlésen egyperces néma csenddel emlékeztek az elhunyt tagokra. A tagság egyöntetűen Kádár Szilviát választotta továbbra is a szervezet elnökévé. A településen megalakult a KMKSZ ifjúsági alapszervezete is, melynek elnöke Borbás Mónika lett.

 

Felső-Tisza-vidéki Középszintű

Szervezet Március 5-én tartották meg Bustyaházán a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Az eseménynek a római katolikus parókia adott otthont. A jelenlévők egyperces néma csönddel emlékeztek az elhunyt tagtársakra, a területi választmány tagjára, Franc Andrásra. A gyűlést Sari József, a KMKSZ FTV Középszintű Szervezet elnöke nyitotta meg. Szólt a KMKSZ egységének fontosságáról, felhívta a figyelmet az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ – Jótékonysági Alapítvány kiírandó pályázatának lehetőségeire, elérhetőségére, valamint a nyelvtörvénnyel kapcsolatos aláírásgyűjtés fontosságára. Ezt követően került sor a tisztújításra. Az alapszervezet elnökévé Fedorisin Máriát, alelnökké Záricka Oleszját választották. A jelenlevők megválasztották a középszintű, illetve a megyei közgyűlés küldötteit is. Az összejövetel a Himnusz eléneklésével zárult.

Szintén március 5-én tartották meg Técsőn a közgyűlést a helyi művelődési ház üléstermében. A tagságnak Kékesi Sándor elnök tartott beszámolót az eltelt időszak munkájáról. Szólt azokról a rendezvényekről, melyek az alapszervezet, illetve az iskola, a líc eum, az egyház közös szervezésében jöttek létre. Ilyen volt például a beregszászi színház előadása két alkalommal, melyekre a környező településekről is szerveztek érdeklődő közönséget. Az alapszervezet a felső-Tisza-vidéki szervezettel együtt a kezdetektől részt vesz a Magyarok kenyere akció nagydobronyi rendezvényein. Jelen van a Szövetség megyei rendezvényein (Szolyva, Turulünnepség, Kuruc Feszt, augusztus 20., FELTISZA stb.). A beszámoló után sokan szóltak hozzá, s mondták el az elnök működésével kapcsolatos kritikus észrevételeiket. Elsősorban az információ hiányát kérték számon, valamint a  közösségépítő rendezvények hiányosságaira hívták fel a figyelmet. Sokan fogalmazták meg azt is, hogy a rendezvények szervezésében az elnökön és az elnökségen túl elsősorban a közösségnek kell fontos szerepet vállalnia. A fiatalítással kapcsolatban Sari József (a KMKSZ FTV KSZ elnöke) fontosnak tartja a KMKSZ ISZ helyi alapszervezetének megalakítását. Szólt továbbá az Egán Edeprogram nyújtotta lehetőségekről, valamint felhívta a figyelmet a nyelvtörvényekkel kapcsolatos aláírások fontosságára. Ezt követően került sor a tisztújításra. A tagság egyöntetűen úgy döntött, hogy az elnököt nyílt szavazással választják meg. A közgyűlésnek két jelöltje volt, Oszuszki János és Kékesi Sándor. A választást a jelölés sorrendjének megfelelően tartották meg. A jelenlevők nagy többséggel Kékesi Sándort választották az alapszervezet elnökévé. A közgyűlés megválasztotta a szervezet alelnökét Sari Katalin személyében, illetve a szervezet elnökségét, valamint az ellenőrző bizottságot.

 

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Március 5-én a KMKSZ Csomafalvai Alapszervezete is megtartotta tisztújító közgyűlését. Az eseményen jelen volt Kudron Zoltán, a KMKSZ NKSZ alelnöke, aki beszélt a regionális szervezet munkájáról és a pályázati lehetőségekről. Ezt követően fórumra nyílt lehetőség, ahol a jelenlévők több kérdést is feltettek az aktuális támogatásokkal kapcsolatban. Geletei Ilona közel 20 éves munkájáról számolt be az ülésen, majd egészségügyi okok miatt lemondott elnöki tisztségéről. Ezt követően a tisztújítás során a tagok Pipás Zsanettet választották meg elnöknek, Geletei Ilona lett az alelnök, Lemák Mónika pedig a titkári tisztséget tölti be.

 

Munkácsi Középszintű Szervezet

Csongoron Nagy Sándor alapszervezeti elnök a helyi általános iskolában tapasztalható nehézségek említésével kezdte beszámolóját. Elmondta: az ország gazdasági helyzetének romlása miatt általánossá vált, hogy a szülők külföldre mennek dolgozni, itthon hagyott gyermekeik nevelését a nagyszülőkre és az iskolára hagyják. Sok család felbomlik és elköltözik. Tovább tart a pedagóguselvándorlás, két év alatt 19 tanár hagyta ott a Csongori Általános Iskolát és tíz fő távozott a kiszolgáló személyzetből. A keletkezett űrt szinte lehetetlen betölteni. Míg korábban minden tanár csongori volt, addig jelenleg hét faluból járnak az iskolába dolgozni. A nehézségek ellenére is vannak eredmények, 27 gyerek üdült Zánkán és 13 Kisteleken. A kistelekiekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, idén májusban ők látogatnak Csongorra. Az iskola és a falu egyik legégetőbb problémája az iskolai étkezde felújítása, amelyhez elkészült a szükséges tervdokumentáció. 155 gyereknek az étkeztetését tudnák ott megoldani.

Az alapszervezeti elnök elmondta, hogy rendben folyt a KMKSZ programjainak lebonyolítása, nemzeti ünnepeinkről megemlékeztek, színházi látogatáson és honismereti kiránduláson vettek részt. A kataszteri számok megszerzésével kapcsolatos programhoz Csongoron 564 igénylő kérelmet gyűjtöttek be. Két személynek tudtak anyagi támogatást szerezni Gulácsy Géza megyei képviselő által. Az emlékhelyeket rendben tartják, terjesztik a Kárpátalját, amelyből 220-at adnak el a településen. A tagság jelenleg 875 fő, 76 új tagot vettek fel az elmúlt évben. Több mint ezer aláírást gyűjtöttek. Az óvodafelújítási program keretében a Csongori Óvoda 562 ezer hrivnya támogatást fog kapni.

A közgyűlés Nagy Sándor elnököt újraválasztotta, a titkár Hadar Tímea lett, a megújult elnökség tagjai: Sándor Alexandra, Papp Anita, Tamási Erzsébet, Csákány Beáta, Hadar Evelin.

Izsnyétén a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlésén vendégként jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz János polgármester és Máté Richárd református lelkész.

Orosz Szilvia elnök beszámolt az alapszervezet tevékenységéről, a Szövetség programjainak lebonyolításáról és terveikről.

A tisztújítás során újabb három évre megválasztották Orosz Szilvia alapszervezeti elnököt, Bekfi Matild alelnököt. Elnökségi tagok: Deák Szilvia, Gáti Ilona, Pallagi Magdolna, Géci Verona.

Gulácsy Géza a jelenlegi politikai helyzetet elemezte, majd a jelenlévőknek az Egán Ede-pályázatokkal, valamint a decentralizációs folyamattal kapcsolatos kérdéseire válaszolt.

 

Ungvári Középszintű Szervezet

Szürtében a református parókián tartotta tisztújító beszámoló közgyűlését a KMKSZ-alapszervezet. Braun Éva elnök az elmúlt időszak rendezvényeiről, eseményeiről számolt be, kiemelve, hogy a szövetség nemzeti összetartozás napi központi rendezvényét tavaly Szürtében rendezték meg. Braun László elnökségi tag az alapszervezet terveit vázolta.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke beszámolt az ukrajnai politikai helyzetről, az aláírásgyűjtő akció állásáról, valamint az Ungvári Járási Tanácsban végzett munkáról.

A tisztújító közgyűlés újabb három évre szavazott bizalmat Braun Éva alapszervezeti elnöknek, Sztupnyicki Norbert alelnöknek, Fülöp Ibolya titkárnak. A megújult elnökség tagjai: Katkó László, Braun László, Katkó Ferenc, Fekete Beáta, Kovács Lóránt és Kiss Ágnes.

A közgyűlésen jelen volt Andrejcsák-Tóth Anetta járási képviselő, valamint Budaházi Mihály, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének ungvári járási elnöke, aki az ifjúsági szervezet munkájáról beszélt, és biztatta a fiatalokat arra, hogy Szürtében is szervezzenek ISZ-alapszervezetet.

Tégláson Pálfi-Kovács Erika alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak. A gazdasági helyzet miatt sok család külföldre költözött, így 290 tagja maradt az alapszervezetnek. Augusztusban harmadik alkalommal szerveztek Tégláson gyereknapot. Tavaly két pályázatukat támogatta a Bethlen Gábor Alap, ennek köszönhetően szervezhették meg októberben a VI. Téglási Hagyományőrző Szüreti Napot, valamint új eszközöket tudtak vásárolni a Dominus Kórus számára. Méltatták nemzeti ünnepeinket, részt vettek a szövetség programjaiban, és folyik az aláírásgyűjtés. Jövőre szeretnének Szent Istvánnak szobrot állítani a teglási templom kertjében, valamint szeretnének Szent István-napi sokadalmat szervezni, aminek a hagyományos népi ételek és népi mesterségek bemutatása, megőrzése lenne a célja. Elhangzott, hogy Bátori József megyei képviselő közbennjárásának köszönhetően egy 125 ezer hrivnyás víztisztító berendezés került az óvodába.

Balogh Lívia beszélt az aktuális politikai helyzetről, a szervezet rendezvényeiről, valamint a KMKSZ-frakciónak a járási tanácsban folytatott tevékenységéről.

Budaházi Mihály igyekezett a KMKSZ ISZ tevékenységét bemutatva meggyőzni a helyi fiatalokat, hogy Tégláson is alapítsák meg a KMKSZ ISZ helyi alapszervezetét.

Végül Andrejcsát-Tóth Anetta levezette a tisztújítást. A közgyűlés újra bizalmat szavazott PálfiKovács Erika alapszervezeti elnöknek, Kriczky Beáta alelnöknek, majd Molnár Krisztinát választották az alapszervezet új titkárává.

Gálocsban a községházán tartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete. Pekár Tünde elnök beszámolója után Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke beszélt a nemzetközi és az ukrajnai politikai helyzetről, a szövetség rendezvényeiről, valamint a KMKSZ aláírásgyűjtő akciójának menetéről. Az elnök asszony kitért a megye és a járás önkormányzataiban folyó munkára is.

A tisztújítás során az alapszervezet elnökévé választották Pekár Tündét, alelnökké Kovács Andreát, titkárrá pedig Pasztellák Beátát.

Andrejcsák-Tóth Anetta kezdeményezte a KMKSZ ISZ helyi alapszervezetének megszervezését.

Eszenyben a Bocskai István Középiskola étkezdéjében tartották meg a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Tagyi Klára beszámolt az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről, majd Balogh Lívia elemezte a nemzetközi és ukrajnai politikai helyzetet.

A tisztújító közgyűlésen Molnár Líviát választották az alapszervezet új elnökévé, alelnökökké Tagyi Klárát és Takárszki Istvánt, az alapszervezet titkárává pedig Tótin Máriát.

VE/BZs/Tamási