Egy minden tekintetben építkező líceum

2017. március 12., 17:09 , 843. szám
A Nagydobronyi Református Líceum bejárata

„Erős várunk nékünk az Isten” – írta híres énekében Luther Márton, a félezer éve kezdetét vett reformáció megindítója. De nemcsak református és más vallású líceumaink, általában anyanyelvi oktatási intézményeink, hanem megannyi gazdasági és szociális problémával küszködő, ráadásul újabban asszimilációs tervekkel „bombázott” nemzetrészünk számára is Isten a legfőbb erő, a legerősebb vár, akinek megtartó erejére számíthatunk. Mindezek a gondolatok a Nagydobronyi Református Líceum kapcsán jutottak eszembe, melynek igazgatói irodájában az „Erős várunk nékünk az Isten” felirat fogadott, amikor felkerestem az oktatási intézményt.

– Líceumunk 1995-ben nyitotta meg kapuit a község első, 1905-ben tető alá került állami iskolájának az épületében – mutatja be az intézményt Gál Erika iskolaigazgató. – 1995-ben azután a Kárpátaljai Református Egyházkerület bérbe vette az építményt, majd a tulajdonjogát is megszerezte. S jelenleg 109 diákkal foglalkozik a 15 tanárunk, a három fiú- és a nyolc lánynevelőnk.

– Kémia–biológia és matematika–fizika profillal rendelkezünk, és az ukrajnai oktatási követelményrendszernek megfelelően folyik a tanítás – folytatja beszélgetőtársam. – Már a 7. osztályt befejező tanulókat is veszünk fel, s az utóbbi években nálunk is megnőtt a diáklétszám, akárcsak a többi egyházi líceumban. A jelentkezők nagy száma miatt a 9. évfolyamon ebben a tanévben két párhuzamos osztállyal rendelkezünk. A szakosítást a 10. osztálytól kezdjük, és attól fogva párhuzamos osztályokban folyik a tanítás, melyekben megemelt óraszámban oktatják az adott szaktantárgyakat. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek – az angol és az ukrán – elsajátíttatására is, akárcsak az ének–zenei képzésre. A negyvenfős diákénekkarunk, valamint a diákzenekarunk megannyi ünnepi rendezvényen szolgál. Az ének-és zenei foglalkozásokat pedig a magas fokú zenei képzettséggel is rendelkező Horkay László nyugalmazott püspök tartja.

– Még a magyarországi református gimnáziumokkal összehasonlítva is – zenei téren – az egyik legjobban felszerelt egyházi iskolának számítunk – magyarázza Horkay László. – Két hárfával, három hegedűvel, szintén három gitárral, illetve szintetizátorral, egy basszusgitárral, két tangóharmonikával, ugyanennyi szájharmonikával, egy-egy klarinéttal, illetve szaxofonnal, két furulyával, egy trombitával, kitűnő dobfelszereléssel rendelkezünk. Ezenkívül egy zongorát is be szeretnénk szerezni. Vannak olyan diákjaink, akik zenei előképzettség nélkül jönnek hozzánk, és itt tanulnak meg zenélni.

– Egyházi iskolaként azt tekintjük a legfőbb célunknak, hogy az emberi és a vallási értékeket tisztelő, magyar kultúránkat megőrző keresztyén felnőtteket neveljünk diákjainkból, akik képesek befogadni, megőrizni és tovább gyarapítani a felmenőinktől örökölt, illetve a modern kultúra valódi értékeit. S természetesen egyházi tantárgyaink is vannak: bibliaismeret, egyháztörténet, egyházi zene, a 8–9. osztályokban pedig református kátét is oktatunk – fejti ki az iskolaigazgató.

– A líceum egyházi jellege abban is megnyilvánul, hogy minden tanítási nap – a reggeli elfogyasztása után – áhítattal kezdődik. Vallásos ifjúsági foglalkozásokat, a vacsorát követően csütörtökönként evangelizációs istentiszteletet tartunk, részt veszünk a nagydobronyi gyülekezet kedd és csütörtök reggeli templomi istentiszteletén. Továbbá diakóniai munkát is végeznek a diákjaink, áhítatot tartanak, énekelnek, műsorral lépnek fel a Nagydobronyi Református Rehoboth Szeretetotthonban, s felkérésre meleg ételt visznek egyedülálló idős embereknek – fűzi hozzá a nyugalmazott püspök.

2011-ben a magyar kormány nemzeti jelentőségű intézménnyé nyilvánította a líceumot. Az iskolaépület, valamint a fiú- és a lánykollégium viszont régi épületekben kaptak helyet, s ezért, valamint a megnövekedett igények miatt bővítésre és fejlesztésre szorul már a líceum. 2014. augusztus 20-án felkereste őket Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, majd küldöttség érkezett hozzájuk az említett minisztériumból, aminek eredményeként magyarországi támogatást kaptak fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Ezek értelmében emeleti résszel bővítik ki az osztályoknak helyet adó főépületüket, ahol új laboratóriumokat is kialakítanak majd.

– 2017 szeptemberére – reménységünk szerint – elkészül egy teljesen új, kétszintes, 120 férőhelyes kollégium, melynek egyik részét 2016. május 23-án kezdték el építeni, és október 23-án át is vehette 40 diákunk. Jelenleg 16 fiú és 24 lány számára biztosít elhelyezést – magyarázza Gál Erika. – Az építkezés magyarországi támogatásból, de a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetése és koordinálása mellett zajlik. S ugyancsak mielőbb szeretnénk tető alá hozni a tornatermünket.

Most pedig térjünk át a számítógépekkel, az audiovizuális segédeszközökkel és a könyvekkel való ellátottságukra. Az intézmény két interaktív táblával rendelkezik, de a felújítást követően minden osztályterem fel lesz szerelve a nevezett taneszközökkel. Az informatika szaktantermükben 26 számítógéppel dolgozhatnak a diákok. A tanári, az igazgatói iroda és a titkárság is rendelkezik komputerekkel és fénymásolókkal. Laboratóriumaik is vannak, de felújításra szorulnak. Felszereléseiket részben önerőből, részben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázatok útján szerezték be. Sok komputert és egyéb technikai eszközt adományként kaptak, például legutóbb a Debreceni Református Kollégiumtól egy szkennerrel egybekapcsolt fénymásolót. Komoly gondot jelent viszont a tankönyvhiány, ezeket elektronikus könyvekkel, illetve a közeli magyar tannyelvű állami iskoláktól kölcsönzött és sokszorosított tankönyvekkel próbálják helyettesíteni. Az eredményeik? A diákjaik dobogós helyezéseket érnek el a járási, a megyei és a KMPSZ által szervezett tanulmányi versenyeken, a bibliaismereti vetélkedőkön, illetve a járási és a megyei sportversenyeken. Nagyon jól szerepelnek a szavalóversenyeken, valamint a Kazinczy Ferenc szépkiejtési versenyeken.

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem mellett – az emelt szintű ukrán nyelvvizsga nehézségei miatt – sokan Magyarországon folytatják tanulmányaikat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen. De többen jelentkeznek teológiára is, 1995 óta 20 egykori tanítványukat szentelték lelkésszé. S miként igyekeznek emlékezetessé tenni a reformáció kezdetének 500. évfordulóját? A Tőkés László Alapítvány a jubileum alkalmából szavalóversenyt rendez erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyar iskolák részvételével. A verseny kárpátaljai elődöntőjének – március 24-én – a Nagydobronyi Református Líceum ad otthont. Emellett pedig a líceum kirándulást is szeretne szervezni a reformáció magyarországi emlékhelyeinek a felkeresésére.

– A líceum diákjai nemcsak ismeretekben gyarapodhatnak, hanem a kollégiumi életnek köszönhetően könnyen beilleszkedhetnek a társadalomba, hiszen a nagy tapasztalatokkal és szakmai tudással rendelkező tanárok igyekeznek keresztyéni szeretettel nevelni őket. Örökre szóló barátságok születnek a diákok között, és a volt diákok mindig hálával gondolnak a kollégiumi évekre. Még senki sem bánta meg, hogy a Nagydobronyi Református Líceumot választotta, sőt több egykori diák az egyetem elvégzése után a líceum tanára lett – zárja szavait az iskolaigazgató.

Lajos Mihály