„Az alkotó munka öröme kísérje végig életüket…”

Diplomaosztó a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében

2017. július 18., 21:57 , 862. szám

46 végzős diák vehette át oklevelét elsőként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében július 18-án. Az intézmény 2014-ben nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt, ma összesen 268 diákot oktatnak óvodapedagógia, turisztikai szolgáltatások, szociálpedagógia, alkalmazott matematika és könyvvitel szakokon.

A főiskola átriumában megtartott diplomaátadó ünnepségen Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntötte a végzősöket, és köszönte meg a szülőknek a bizalmat, hogy az akkori rémhírek ellenére a főiskola szakképzési intézetére bízták gyermekeiket. Elmondta, ahogy a főiskola történetét, úgy a szakképzési intézet történetét is apró csodák kísérik, az Isten mindig parancsol az alapítók mellé segítőket, így az eredményekért elsősorban a Mindenhatónak jár köszönet. A rektor asszony hangsúlyozta, hogy a végzősöket várják szeptembertől a főiskolai szakok nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Soós Katalin, a Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatója az oktatási intézmény három évét értékelő beszédében hangsúlyozta: „Azzal, hogy a főiskola vezetése anyaországi támogatással létrehozta a Felsőfokú Szakképzési Intézetet, nem egyszerűen magyar nyelvű szakképzést biztosít Kárpátalján 100-120 diák számára évente, hanem egyenes utat a felsőoktatásba is. Köszönjük a magyar kormány támogatását.” Az igazgató asszony elmondta, hogy az első tanévet 100 diákkal és 19 tanárral kezdték, az elmúlt tanévnek már három évfolyammal, 272 diákkal és 54 tanárral vágtak neki. Az intézmény diákjai rendszeresen részt vesznek a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedőkön, ahol legtöbbször dobogós helyezést értek el. Így átvehették A tantárgyi vetélkedőkön legeredményesebben szereplő iskola oklevelet 2016. június 4-én a pedagógusszövetségtől. Túl ezen a diákok anyaországi és ukrajnai tanulmányi versenyeken is előkelő helyezéseket értek el, sok kreatív programot és kirándulást szerveznek a számukra, továbbá sok szakmai gyakorlaton vesznek részt, különböző intézményekben. Összesen hatvan vizsgával és 107 beszámolóval zárult a tanév, az intézményben júniusban négy akkreditációs bizottság dolgozott öt ukrajnai egyetemről és három koledzsből, amelyek megerősítették, hogy a beregszászi intézet minden szakmai és tárgyi feltételnek megfelel, július 3-án megszületett a hivatalos döntés arról, hogy átment az intézmény az akkreditáción, és államilag elismert diplomát adhat diákjainak.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ünnepi beszéde elején a végzősöknek a következőt kívánta: „Az alkotó munka öröme kísérje végig az életüket, megteremtve vele az egzisztenciális hátteret is. Tehát éljenek meg abból, amit itt tanultak, és közben élvezzék is, amit csinálnak.” Elmondta, hogy 2010-ben kötött egy megállapodást a kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek egy fontos eleme az, hogy szeretnék összekötni a tudást és a gazdaságot. „Mi azt látjuk, hogy azok az országok sikeresek, ahol a tudás a gazdaság részévé vált… Azok a szakok, amelyek itt indultak, a mi szempontunkból nézve mind a jövő szakjai. Mi azt állítjuk, hogy le kell bontani a szakképzés és a felsőoktatás közötti határokat, hiszen mást vár már a piac, mint amit 20-30 évvel ezelőtt várt” – hangsúlyozta Parragh László, és felajánlotta a magyarországi duális szakképzési rendszer konkrét segítségét, elmondta: tapasztalataik megosztásával is igyekeznek majd segíteni a beregszászi intézményt.

Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője kijelentette: „Úgy gondolom, hogy ebben az intézményben nem kell feltenni azt a kérdést: Miért fontos az anyanyelvű oktatás? Aki ide jön, az pontosan tudja, hogy nyelvében él a nemzet, és a kárpátaljai magyar közösség sorsa nagyrészt attól függ, hogy mennyire tudjuk megőrizni anyanyelvi intézményeinket, kultúránkat. Ide kívánkozik Bessenyei György örökérvényű gondolata: »Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.«”

A Felsőfokú Szakképzési Intézet Kiss Julianna által vezényelt kórusa előadott egy részletet Mozart Varázsfuvola című művéből, majd magyar népdalfeldolgozásokat énekeltek. Meggyesi Krisztina III. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató felolvasta Pál apostol leveleiből a Szeretet himnuszát. A végzős hallgatók nevében Lőrinc Ingrid könyvvitel szakos hallgató búcsúzott az intézménytől és a tanároktól, Mónus Szabina végzett óvodapedagógus pedig Reményik Sándor Mindig csak búcsúzunk című versét szavalta.

A végzős diákok fogadalomtételét követően az óvodapedagógia, szociálpedagógia és könyvvitel szakos hallgatók, 45 lány és egy fiú ünnepélyesen átvehette oklevelét Soós Katalin igazgatónőtől, Orosz Ildikó rektor asszonytól és Brenzovics Lászlótól, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnökétől.

A kórus a „Gaudeamus igitur...” kezdetű diákhimnuszt énekelte, majd a másodikos diákok átadták az emléktarisznyákat.

Brenzovics László zárszavában köszönetet mondott a diákoknak az elvégzett munkáért és a szülőknek az új intézmény iránt tanúsított bizalomért. Arra kérte a végzősöket, hogy vigyék az intézmény jó hírét, bízván abban, hogy büszkék lesznek arra, hogy a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében tanulhattak.

Badó Zsolt