Az örökbefogadásról

2017. december 10., 10:34 , 882. szám

„Két saját gyermekünk mellé egészségügyi okokból nem vállalhatunk egy harmadikat, ezért az örökbefogadás mellett döntöttünk. Tájékozódtunk a lehetőségekről az interneten, de nagyon ellentmondásosak a visszajelzései azoknak, akik megosztják a tapasztalataikat a világhálón. Azoktól, akik hozzánk hasonlóan szintén gyermeket szeretnének örökbe fogadni, sokat hallottunk a bürokratikus nehézségekről. Ön jogászként miként látja a kérdést, s mit érdemes tudni magáról az örökbefogadási eljárásról?”

– Ukrajnában az örökbefogadást az árva és a szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek elhelyezésének prioritást élvező formájaként kezelik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyszerű volna végigcsinálni az örökbefogadási eljárást. Lássuk mindenekelőtt a jogszabályokat!

A jog nyelvén szólva azok a gyermekek minősülnek örökbe fogadhatóknak országunkban, akiknek valamilyen módon megszakadt a jogviszonyuk a szüleikkel. Vagyis hatósági igazolást adtak ki esetükben arról, hogy szüleik elveszítették velük kapcsolatos szülői jogaikat. Ilyen dokumentum lehet például egy bírósági határozat, mely kimondja, hogy az apát és az anyát megfosztották szülői jogaitól, a gyakorlatban hasonló jogi következményekkel jár a szülők halotti bizonyítványa, de maguk a szülők is nyilatkozhatnak úgy a közjegyző előtt, hogy lemondanak gyermekükről.

Az örökbefogadás – megint csak a törvény szempontjából – egy olyan jogi folyamat, melynek során a bíróság határozata nyomán új és állandó viszony keletkezik az örökbe fogadó szülők és a gyermek között, melynek lényege, hogy a gyermekkel kapcsolatos szülői jogokat és kötelezettségeket az egyik családtól egy másiknak adják át, illetve az örökbe fogadók édes gyermekükként fogadják be a családba az örökbefogadottat, annak minden jogi következményével együtt.

Ami az örökbefogadás menetét illeti, az erre vállalkozó ukrán polgárok a lakóhelyük szerint illetékes gyermekügyi szolgálatnál kezdeményezhetik, hogy vegyék őket nyilvántartásba mint örökbefogadásra jelölt szülőket. A kérvényt a házastársaknak a gyermekügyi szolgálat munkatársának jelenlétében kell megírniuk, akinek hitelesítenie kell a dokumentumot. Amennyiben a leendő szülők valamelyike nem tud megjelenni személyesen a gyermekügyi szolgálat hivatalában, házastársa is benyújthatja a közjegyző által hitelesített kérvényét.

A kérvényhez a következő dokumentumokat szükséges csatolni:

1) a személyi igazolvány, vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum másolata;

2) jövedelemigazolás a kérvény benyújtása előtti hat hónapról, vagy az előző évi jövedelembevallásnak az adóhivatal által hitelesített másolata;

3) az anyakönyvi hivatal által kiállított házassági igazolás – amennyiben a kérelmezők házastársak;

4) a kérelmezők egészségügyi igazolása a 3. számú mellékletnek megfelelő forma szerint (a nyomtatványt a gyermekügyi szolgálat munkatársa adja ki);

5) a másik házastárs közjegyző által hitelesített hozzájárulása az örökbefogadáshoz (amennyiben a gyermeket csupán a házastársak egyike fogadja örökbe), ha a jogszabályok nem írnak elő egyebet az adott konkrét esetben;

6) a kérelmezők büntetlen (vagy büntetett) előéletéről a lakóhelyük szerint illetékes belügyi hatóság által kiállított igazolás;

7) lakóhelyiség tulajdon- vagy használati jogát igazoló dokumentum másolata.

Az egészségügyi állapotra és a büntetlenségre vonatkozó igazolásokat olyankor is be kell nyújtania mindkét házastársnak, ha az örökbefogadást csupán egyikük kezdeményezi.

A kérvény és a csatolt dokumentumok egy évig érvényesek – hacsak a törvények másként nem rendelkeznek egy konkrét esetben.

A kérvény benyújtásakor a hatóságok tájékoztatják a kérelmezőket az örökbefogadás rendjéről, az örökbefogadó-jelöltek és örökbefogadók jogairól, kötelezettségeiről, az örökbefogadás jogi következményeiről.

Az örökbefogadónak jelentkezők kívánságukra vagy a gyermekügyi szolgálat javaslatára képzésen ismerkedhetnek meg az árva, illetve a szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek nevelésének sajátosságaival.

Az örökbefogadási szándékra vonatkozó kérvény és valamennyi kapcsolódó dokumentum benyújtásától számított 10 napon belül a gyermekügyi szolgálat jegyzőkönyvet vesz fel a leendő örökbefogadó(k) lakhatási körülményeinek vizsgálatáról, és ajánlást fogalmaz meg az adott esettel kapcsolatban. Amennyiben a szolgálat ajánlása pozitív, az adott személy(eke)t örökbefogadó-jelölt(ek)nek nyilvánítják, s adatai(k) bekerülnek a nyilvántartásba.

Miután a leendő örökbefogadók kapcsolatba léptek az örökbefogadásra váró gyermekkel, kérvényezik az örökbefogadását a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekügyi szolgálatnál.

A kérvényben fel kell tüntetni a kérelmező(k) teljes nevét és lakcímét, valamint az örökbe fogadandó gyermek teljes nevét, életkorát és lakcímét.

A gyermeknek otthont adó intézmény vagy személyek a gyermekügyi szolgálat megkeresésére összeállítják az örökbefogadandó személy dokumentumcsomagját, amely egyebek mellett tartalmazza a családi helyzetére, egészségügyi állapotára és szellemi fejlettségére, a lehetséges örökbefogadókkal való kapcsolatfelvételére stb. vonatkozó okmányokat és igazolásokat.

Az örökbefogadó(k) kérvénye nyomán a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekügyi szolgálat 10 munkanapon belül ajánlást fogalmaz meg a bíróság számára az örökbefogadásról, illetve arról, hogy az örökbefogadás véleményük szerint valóban a gyermek érdekeit szolgálja-e. A tulajdonképpeni örökbe adás Ukrajnában a bíróság erre vonatkozó határozata alapján történik. A gyermeket addigi lakóhelyéről az örökbefogadónak kell elvinnie, miután a gyermekügyi szolgálat képviselőjének jelenlétében bemutatta az örökbefogadást engedélyező bírósági határozat másolatát.

Az eljárás talán nem tűnik különösebben bonyolultnak a célhoz képest, valójában nemegyszer elhúzódó, meglehetősen sok ügyintézéssel járó folyamatról van szó. A tapasztalat azt mutatja, hogy bár viszonylag sok az örökbefogadásra váró gyermek, a gyakorlatban nem könnyű megtalálni köztük azt, aki életkorát, egészségügyi állapotát, hátterét és „előéletét” tekintve egyaránt megfelel a potenciális szülők elképzeléseinek. Ráadásul, ha nem sikerül egy éven belül megtalálni az „igazit”, újra kell kérvényezni az örökbefogadási szándékot, s ezzel együtt ismét be kell szerezni az ehhez szükséges valamennyi dokumentumot.

hk