Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

2018. február 23., 19:15 , 893. szám

Csütörtökön, február 22-én megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizedik ülésszakának első plenáris ülését. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az ország keleti részében el­esettek, valamint a Mennyei Század és a méltóság forradalma áldozatai emlékének. 2018 januárjában két földink vesztette életét az ATO-ban: a beregszászi járási Vadim Hriny és a perecsenyi Omeljan Bohati.

Ukrajna himnuszának eléneklését követően Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke felköszöntötte az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő képviselőket, köztük Bátori Józsefet, Barta Józsefet, Vaszil Szkripet, és röviden összegezte a 2017 utolsó negyedévében történteket: megtartották a 9. ülésszak 2 plenáris ülését, melyen a megye életével kapcsolatos 85 kérdést vizsgáltak meg.

Ezután a tanácselnök tájékoztatta a képviselőket a plenáris ülések közötti történésekről. Több fontos találkozóra és tárgyalásra került sor, intenzív munka folyik a nemzetközi és határ menti együttműködés kiépítése, a nemzetközi kereskedelmi-gazdasági partneri kapcsolatok bővítése terén.

Vaszil Hudinec megyei képviselőt a napokban kinevezték a Kárpátok Eurorégió Ukrajnai Asszociációja képviseletének élére. „Reméljük, hogy mostantól jelentősen megnő a Kárpátalja fejlesztését elősegítő projektek száma” – jegyezte meg a tanácselnök.

A megyei tanács ülésén jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő.

A továbbiakban a képviselői testület és az elnökség felszólítására Mikola Jaszevics, a Kárpátaljai Vámhivatal megbízott vezetőhelyettese számolt be a határátkelők felújításáról. A tisztviselő közismert adatokat ismertetett (hány határátkelő van, milyen hosszú a határszakasz stb.), majd a kormányzó megpróbálta a tényekre terelni a szót. A képviselők konkrét kérdéseire Jaszevics kitérő válaszokat adott. Az ukrán–szlovák Ungvár–Felsőnémeti határátkelő felújításáról még 2013-ban született megállapodás, és elkezdődtek a munkálatok. Szlovák oldalon, ahova a projektre szánt összeg kisebb része (7,5 millió euró) jutott, határidőre befejezték a munkálatokat. Az ukrán oldalon viszont csak a bontási munkálatokat kezdték el, és máig áldatlan állapotok uralkodnak. Az ukrán fél a megítélt több mint 29,2 millió euróból közel 2 millió hrivnyát használt fel. Viktor Ruszin, Olekszandr Ledida, Lengyel Zoltán, Roman Snicer, Petro Dobromilszkij képviselők kezdeményezték, hogy az uniós pénzek nem megfelelő felhasználása és korrupció gyanúja miatt a rendvédelmi szervek kezdjenek vizsgálatot. A határ­átkelőkön uralkodó állapotok nem csupán megyénkre, de egész Ukrajnára szégyent hoznak.

Hennagyij Moszkal őszinte felháborodásának hangot adva nyomdafestéket nem tűrő jelzővel illette és kritizálta Uljana Szuprun megbízott egészségügyi minisztert, aki szerint a Magyarországról humanitárius segélyként érkezett 8 ezer adag kanyaró elleni vakcinát csempészáruként szállították be az országba, és az orvosok nem hajlandók azt beadni a pácienseknek.

A napirendi kérdéseket az ülést megelőzően részletesen megvizsgálták az állandó bizottságok ülésein, így a képviselők gyors ütemben, különösebb nézeteltérések nélkül megszavazták a megfelelő határozatokat, köztük a képviselői beadványokat is. Jóváhagyták a 2017-es évi megyei költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, a 2018-as évre szóló korrupcióellenes programot, a Budkomplekttorg kommunális vállalat, valamint a megyei tanács territoriális közösségeinek közös tulajdonában lévő vagyonnal rendelkező kommunális intézmény igazgatójának kinevezését. A képviselők módosították a 4. számú territoriális védelmi övezet (Kárpátalja) anyagi-műszaki ellátásának 2016–2020-ra szóló programját.

Elfogadták a KMKSZ-frakció tagjai által benyújtott 5 beadványt, melyekben a beregszászi járási Nagybégányban labdarúgó-kispálya műfüves borításának megvásárlására, a Nagydobrony–Munkács közötti gépkocsiút 3,6 kilométeres barkaszói bekötő szakaszának javítására 1,5 millió hrivnyát, a munkácsi járási Fornoson a kultúrház nagyjavítására 1,3 millió hrivnyát, a Nevetlenfalui Középiskola területén műfüves sportpálya létesítésére, a Beregújfalui Művelődési Ház tetőszerkezetének nagyjavításához 746 249 hrivnyát kérnek anyagi hozzájárulásként a megyei költségvetésből, valamint iskolabusz-vásárlásban kérnek közbenjárást Beregszász város számára, ahol 3394 gyerek tanul, közülük 662-en az iskolától 3 kilométernél távolabb laknak.

A Kárpátaljai Megyei Tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett felhívásokat a határátkelők rendezéséről, a megye közútjainak javítására és üzemeltetésére fordítandó összeg növeléséről, az árvízmegelőzési munkálatok finanszírozásának gyorsításáról, a megye területének digitális jellel való maximális lefedettségéről.

A tanácsülés végén Hennagyij Moszkal a jelen lévő politikai pártok képviselőihez fordult, és a gumiabroncsok técsői égetése kapcsán arra kérte valamennyiüket, hogy különös figyelemmel kísérjék a történéseket, ne dőljenek be a helyzet destabilizálására törekvő egyéneknek, és minden eszközzel igyekezzenek fenntartani a békét Kárpátalján. Ebben a kérdésben is, akárcsak az ülésen felvetett egyéb problémák megvitatása során szinte teljes egyetértés uralkodott a frakciók között, amire az utóbbi időben alig volt példa.

Rehó Viktória