Tudományterületek a kereszténység tükrében

2018. február 28., 10:29 , 893. szám

Ötödik alkalommal rendezte meg az Ortutay Elemér nevét viselő Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Görögkatolikus Lelkészsége (GörögKör) és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium február 22-én, a hagyományokhoz híven a beregszászi főiskolán.

A konferencia célja évről évre az, hogy rávilágítson a kereszténység és a különböző tudományágak kapcsolatára, hogy bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínáljon a fiatal keresztény kutatóknak, illetve arra ösztönözze a tudományokban elmélyülni kívánó fiatalokat, hogy válasszanak keresztény vonatkozású témát kutatásaik tárgyául.

Dr. Csatáry György történész, a főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója köszöntőjében a számtalan kárpátaljai vonatkozású kutatási területre hívta fel a jelenlévők figyelmét, kiemelve, hogy a görögkatolikus örökségből még sokat meríthetnek a jelen fiatal kutatói. Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének püspöki helynöke arról szólt, hogy minden embernek szüksége van bizonyos fokú alaptudásra ahhoz, hogy helyes döntéseket hozhasson, hisz egyes rossz döntések sokak életének alakulására hatással vannak. Tájékozottnak kell lennünk, hogy ne követhessük el ugyanazt a hibát kétszer – húzta alá a helynök. Sipos József lelkész, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet vezetője azon találmányok sokaságára emlékeztetett, melyeknek létrehozása magyarokhoz köthető. Mint mondta: a magyarok (is) egyéni szemlélettel rendelkeznek, s ez hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen megvilágításban szemlélik a világ dolgait.

Szilágyi Mátyás, Magyarország újonnan kinevezett beregszászi főkonzulja a görögkatolikus egyházzal és szervezetekkel való jövőbeni együttműködés kapcsán fejezte ki jókívánságait, hangsúlyozva, hogy a konzulátus az itt élő magyarok, ezáltal a magyar nemzet megmaradását szolgálja. Végezetül Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-szakkollégium vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A konferencia nem tekinti más irányból a tudományt, de felhívja a figyelmet arra, hogy a kutatási területeket Isten és a Biblia koordinátarendszerében is szemlél(het)jük, hisz minden és mindenki az Isten által teremtett világ része, a különböző történelmi események Isten elképzelése szerint történnek – emelte ki.

A konferencia plenáris előadásokkal vette kezdetét. Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kivételesen nem kormánybiztosi, hanem orvosi minőségében tartotta meg Hagyomány és modernitás c. előadását, míg Fiser Béla, a Miskolci Egyetem kutatója beszédes, Kémia a Bibliában című előadásával örvendeztette meg a hallgatóságot.

Az idei konferencián Történelem és társadalomtudomány, Filológia és néprajz, valamint Matematika és természettudomány szekciókban közel húsz előadás hangzott el. A következő eredmények születtek:

Történelem és társadalomtudomány szekció: 1. Tóth Attila (Munkácsi Állami Egyetem). 2. Asztalos Annamária (II. RF KMF), 3. Hiába Krisztina (II. RF KMF). Filológia és néprajz szekció: 1. Kész Réka (Debreceni Egyetem), 2. Vaszecskó Karina (Ungvári Nemzeti Egyetem – UNE), 3. Botos Barbara (UNE). Matemaika és természettudomány szekció: 1. Bence Norbert (UNE), 2. Hires Lajos (UNE), 3. Bán Henrietta (UNE).

Espán Rita