Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

2018. július 2., 10:19 , 910. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2018. szeptember – 2019. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 5., 16.00 óra

Felvételi vizsga időpontja: 2018. szeptember

Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-címen és a 0-241-4-29-68-149 telefonon kapható.

A jelentkezést személyesen kérjük benyújtani az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Agora Információs Központ, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;
 • tutori (témavezetői) adatlap;
 • a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata;
 • a tutor szakmai önéletrajza;
 • személyi igazolvány másolata;
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás;
 • a jelentkező indexének hiteles másolata;
 • részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv;
 • strukturált szakmai önéletrajz.

További csatolható mellékletek:

 • tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;
 • szakmai tevékenység igazolása;
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
 • tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:

a) publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról;

b) konferencia, részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Jelentkezni 2018. június 11-től lehetséges!