Hány évre szól az egy éves szerződés?

2019. április 23., 09:50 , 951. szám

„Még 2008-ban kötöttünk egy évre szóló szerződést a szemét elszállítására a helyi vállalattal. Azután 2015-ben áttelepültünk az anyaországba, de 2016-ban még mindig fizettünk a szemétszállításért. Minden iratot fénymásoltunk és leadtunk. Továbbra is küldik a csekkeket. Rendszeresen jövünk, ugyanis a lakásunk eladó, s ilyenkor egy tucat csekk fogad minket. Nos, az a kérdésem, hogy van-e joguk még mindig inzultálni bennünket, holott csak egy évre kötöttünk szerződést?”

– Sajnos, nem ritkák a hasonló esetek, de szerencsére némi kitartással megnyugtatóan rendezhető a helyzet. Mindenekelőtt alaposan tanulmányozza át a céggel kötött szerződést! Az efféle szerződések rendszerint valóban csak egy évre köttetnek, de általában tartalmaznak egy kitételt, mely szerint, ha a felek egyike sem jelzi, hogy fel kívánja bontani a megállapodást, annak hatálya automatikusan meghosszabbodik egy újabb évvel. De akkor is érdemes személyesen felkeresnie a szemétszállítást végző cég irodáját, ha a szerződés nem tartalmazza ezt a pontot.

Az irodában kérvényt kell írnia, amelyben félreérthetetlenül kijelenti, hogy fel kívánja bontani a vállalattal kötött szerződését. Készítsen másolatot a kérvényről. Fontos, hogy megvárja, amíg az irodai alkalmazottak iktatják a kérvényt az erre szolgáló könyvben. Ragaszkodjon hozzá, hogy az alkalmazott saját kezével írja rá a kérvény másolatára is az iktatási számot, az iktatás dátumát, s lássa el aláírásával a dokumentumot. Ezt az aláírt másolatot gondosan tegye el! Ha ugyanis ezek után a cég továbbra is küldeni fogja a számlákat, önnek jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz. Ekkor a kérvény másolatával igazolhatja, hogy mikor kezdeményezte a szolgáltatóval kötött szerződés felbontását.

Az eljáráson az sem változtat, ha időközben megszűnt ukrán állampolgársága, mivel egyedül azt kell igazolnia, hogy a szóban forgó lakóingatlan a tulajdonát képezi, vagyis jogosult eljárni az azzal kapcsolatos ügyekben. Ha nincs ideje vagy kedve arra, hogy az ukrajnai hivatalokat járja, forduljon ügyvédhez, aki az ön megbízólevele alapján eljárhat az ügyben. Egy rátermett jogász, aki ráadásul kellő helyismerettel is rendelkezik, bizonyára gyorsan a végére tud járni a dolognak.

Megjegyzendő, hogy amennyiben a lakásuk üresen áll, célszerű a többi kommunális szolgáltatás ügyében is intézkedni. A vezetékes víz, a gáz, a villany esetében persze nem a szolgáltatás megszüntetését, hanem a szüneteltetését célszerű kérvényezni. A kérvényhez csatolni szükséges a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az ingatlant nem lakják. Ilyenkor a szolgáltatók lezárják a csapokat, a villanyórát. Az intézkedés haszna, hogy utóbb egyikük sem támaszthat önnel szemben alaptalan követeléseket.

hk