Elismerő oklevél, Pro Urbe emlékérmek és díszpolgári cím Beregszász 956. születésnapján

2019. május 28., 20:48 , 957. szám

Május 24-én, pénteken, Beregszász alapításának 956. évfordulóját méltató, az Arany Páva étteremben megtartott ünnepi fogadás keretében adták át a városi tanács díszoklevelét Ivan Pauk nyugalmazott rendőrtisztnek, Pro Urbe – A Városért díjjal ismerték el Marija Bubnyak nyugalmazott pedagógusnak, a városi tanács oktatási osztálya korábbi vezetőjének munkásságát, valamint posztumusz ítélték oda a Pro Urbe – A Városért díjat Zsupán Józsefnek, a város korábbi polgármesterének, valamint a város díszpolgára címet adományozta a városi tanács Bacskai Józsefnek, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának, korábbi beregszászi és ungvári magyar főkonzulnak.

Az ünnepi fogadáson a város testvértelepüléseinek küldöttségei mellett Beregszász és a kárpátaljai magyarság elöljárói és magyar diplomaták is jelen voltak. A két ország himnuszát a Kodály Zoltán nevét viselő beregszászi művészeti iskola tanáraiból álló kamarakórus énekelte el.

A jelenlévők bemutatása után bejelentették, hogy a városi tanács díszoklevéllel ismeri el Ivan Pauk nyugalmazott rendőrtiszt­nek, a belügyi dolgozók járási veteránszövetsége elnökének tevékenységét, aki az indoklás szerint sokat tett azért, hogy az idősebb nemzedék legjobb hagyományai szerint nevelje a rendőrség fiatal munkatársait.

Pro Urbe emlékérmet vehetett át Marija Bubnyak pedagógus, aki a 2001 májusában járási jogúvá vált Beregszász önkormányzatának oktatási osztályát szervezte meg, annak első vezetőjeként. Nyugdíjba vonulása óta a Művelődési és Oktatási Dolgozók Szakszervezetének városi elnöke. Elmondta, hogy nagyon hálás a sorsnak, hogy ötven évvel ezelőtt férjével a csodálatos Beregszászba költözhettek, és ott nevelhették fel gyermekeiket.

Posztumusz ítélték oda a Pro Urbe – A Városért díjat a tavalyi évben elhunyt Zsupán Józsefnek, aki 1998–2006 között volt Beregszász polgármestere. Az ő idejében lett Beregszász járási jogú város, valamint neki köszönhetően kaphatta meg 2002 januárjában a Rákóczi-főiskola jelenlegi Kossuth téri épületét, az egykori törvényszéki palotát. Az emlékérmet fiai, a Zalaegerszegen élő fogorvos, dr. Zsupán Attila és az ismert beregszászi bőrgyógyász, ifj. Zsupán József vették át.

A Beregszászi Városi Tanács díszpolgári címet adományozott Bacskai Józsefnek, Magyarország Külügyminisztériuma gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának, akinek irányításával vált önálló konzulátussá az addig ügyfélszolgálati irodaként működő beregszászi magyar külképviselet. A két évig beregszászi, majd ungvári magyar főkonzulként tevékenykedő Bacskai Józsefnek sok pozitív változást, anyaországi segítséget, támogatást és az ukrán többséggel fenntartott magyar viszony nagymértékű javulását is köszönheti Beregszász, valamint egész Kárpátalja lakossága.

A Beregszászhoz közeli Geszteréden született diplomata dolgozott a Honvédelmi Minisztériumnál, a Számvevőszék apparátusában, majd Magyarország moszkvai kereskedelmi képviseletének főkönyvelője, üzemeltetési igazgatója és képviseletvezető-helyettese volt. A Külügyminisztériumban számos fontos pozíciót töltött be, 2008-tól főkonzulként irányította Magyarország Beregszászi Konzulátusát, majd Ungvári Főkonzulátusát, közben államtitkári megbízottként az Európai Unió elnökségi gazdasági főosztályvezetőjének munkakörét is betöltötte, aminek elismeréseként magas kitüntetést és nagyköveti címet kapott a köztársasági elnöktől. 2015-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági és gazdálkodási ügyeit irányítja helyettes államtitkári rangban.

Bacskai József köszönetet mondott mindazoknak, akik méltónak találták a díszpolgári címre. Elmondta, hogy mindig jó érzéssel jön vissza Beregszászba, mert tapasztalja, hogy a kedvezőtlen külső viszonyok ellenére gyarapszik, szépül a város, „amelyben szerepük van a város vezetőinek, az itt élők igényességének és a beregszászi intézményekhez érkező magyarországi kormányzati, önkormányzati és legkülönbözőbb társadalmi forrású támogatásoknak”. Elmondta, hogy lehetőségeihez mérten eddig is igyekezett és a jövőben is igyekezni fog a beregszászi ügyeket segíteni, hisz Beregszász nem csupán egy járási székhely, hanem a kárpátaljai magyarság szellemi, kulturális, oktatási és egyházi központja, ami ott történik, annak hatása túllép a város határain. Végezetül megjegyezte: „Mint ahogy ezer évvel ezelőtt Kijevből az út Beregszászon át vezetett Nyugat-Európába, most ugyanúgy Kijevből Európába az út Beregszászon és Magyarországon keresztül vezet.”

dózsa