Lesz-e fegyvertartási törvény?

2019. szeptember 19., 20:42 , 973. szám

A Nép Szolgája a napokban nyújtotta be a Legfelső Tanácsnak azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenné, hogy legalizálják a jelenleg a lakosság kezén lévő, törvénytelenül birtokolt lőfegyvereket, amelyek száma több millióra tehető az országban – jelentette az UNIAN hírügynökség. A törvénytől azt remélik, hogy elfogadása esetén segít felszámolni az országban virágzó illegális fegyverkereskedelmet.

A Belügyminisztérium adatai szerint az országban több mint hárommillió vontcsövű lőfegyver van lakossági kézen. Szakértők viszont a „fekete” lőfegyverek számát 5-6 millióra becsülik. Nem csoda, ha az országban rengeteg a lőfegyver használatával elkövetett bűncselekmény.

Az illegális fegyverpiac virágzását, az engedély nélküli fegyvertartás elterjedését, a bűncselekmények magas számát azzal magyarázzák, hogy nincs törvényi szinten szabályozva a fegyvertartás és -nyilvántartás kérdése. Álságos az a hatósági megközelítés is, amely eltiltja a lakosságot a fegyvertartástól, miközben nem tudja megvédeni az embereket a felfegyverzett bűnözőkkel szemben – mutatnak rá a hozzáértők.

Miután a Nép Szolgája választási programjában vállalta a fegyverkereskedelem kérdésének rendezését, várható volt a területet szabályozó tervezet megjelenése a parlamentben. 

A tervezet ezenkívül meghatározza a „polgári fegyverek és lőszerek” kategóriáit. Az első kategóriát a legfeljebb 4,5 mm kaliberű légfegyverek (100 m/s lövedéksebességig) és lőszereik; a flóbert fegyverek (4,5 mm kaliberig) és lőszereik; a gázfegyverek; az íjak és íjpuskák (legfeljebb 40 kg íjhúr húzófeszültséggel). A második kategóriát a hosszú- és simacsövű fegyverek és lőszereik; a 4,5 mm-nél nagyobb kaliberű és 100 m/s lövedéksebesség feletti fegyverek és lőszereik; illetve az első kategóriába be nem sorolható flóbert fegyverek, íjak és íjpuskák képeznék. A harmadik kategóriába sorolnák a hosszúcsövű, vontcsövű, illetve vegyescsövű fegyvereket és a hozzájuk tartozó lőszereket. A negyedik kategóriát a vontcsövű és a rövidcsövű lőfegyverek, az elasztikus anyagból készült lőszerek kilövésére alkalmas, halált nem okozó simacsövű lőfegyverek és a hozzájuk való lőszerek képeznék.

A törvény a 2., 3. és 4. kategóriákba tartozó fegyverek nyilvántartását tenné kötelezővé. Az első kategóriába sorolt lőfegyverek vásárlását és „elidegenítését” a 16 éven felüli természetes személyeknek és a felnőtt korúak által vezetett jogi személyeknek tennék lehetővé. A 2., 3. és 4. kategóriákba sorolt fegyvereket ugyanezen személyek vásárlási engedély birtokában szerezhetnék be vagy idegeníthetnék el. Tilos volna a be nem jegyzett fegyverek használata.

A 2., 3. és 4. kategóriába sorolt fegyvereket azután szerezhetnék be a polgárok, hogy megszerezték az engedélyt az adott kategóriájú fegyverek tartására. A fegyvertartási engedélyben feltüntetnék, hogy a dokumentum mely kategóriába tartozó fegyver beszerzésére jogosít fel. Az engedélyt öt évre adnák ki. Engedélyért cselekvőképes, büntetlen előéletű, mentálisan egészséges személyek folyamodhatnának. Az első ízben fegyverért folyamodó személyeknek fegyverhasználati és -tartási tanfolyamon kellene átesniük.

A fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jogosultak lennének viselni és használni fegyvereiket önvédelemre; bűncselekmény elkövetése vagy elkövetésének kísérlete ellen védekezve; vagyonvédelemre; állatoknak az életüket vagy gyermekek egészségét veszélyeztető támadásának elhárítására. A fegyverviselési jogot csak bírósági döntéssel lehetne ideiglenesen korlátozni.

(ntk)