Tizennyolcan nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba

2019. szeptember 20., 12:00 , 974. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) minden tanév elején meghirdeti a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban (Zrínyi Ilona KMSZ) való részvételt. Ennek felvételi vizsgájára került sor szeptember 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) épületében.

A Zrínyi Ilona KMSZ elsődleges céljaként a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben a humán tudományok és a természettudományok területén tanuló legtehetségesebb hallgatók felkarolását, fiatal kutatók kinevelését, valamint a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételek lehetőség szerinti biztosítását tűzte ki. Ennek elérése érdekében egyesíti a Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú, a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatóit és azok tudományos munkáinak vezetőit, a tutorokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósuló program a 2019. szeptember–2020. június közötti tíz hónapot foglalja magába. A kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi, 3–5. évfolyamokon, nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató hallgatók június 13.–szeptember 6. között nyújthatták be jelentkezésüket. A lehetőséggel összesen 21 fő élt, akik közül tizenhárman először, nyolcan pedig második vagy többszöri alkalommal pályáztak a Zrínyi Ilona KMSZ tagságára. A jelentkezők közül 17-en a II. RF KMF diákjai, hárman az Ungvári Nemzeti Egyetem, egy fő pedig a Munkácsi Állami Egyetem hallgatója. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából, valamint szóbeli vizsgából állt. A jelentkezések előpontozását szeptember 11-én a Szakértői Pontozó Bizottság végezte, akik tagjai a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak.

A szeptember 19-i felvételi vizsga előtt Váradi Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója tartott tájékoztatót a vizsga menetéről és a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Elmondta, hogy a vizsga komolyságát jelzi, hogy csaknem ugyanannyi vizsgáztató van jelen, mint vizsgázó. A felvételi vizsgabizottság 4 szekcióban végzi munkáját: filológia, matematika és számvitel, természettudományi, illetve történelem- és társadalomtudományi szekcióban. Kiemelte, hogy a szóbeli vizsgán minden felvételiző maximum 50 pontot szerezhet: kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont), szövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 10 pont). A sikeres felvételhez a hallgatónak minimum 60%-ot kell teljesítenie.

A szóbeli vizsgán elért pontokat a bizottság minden tagja feljegyezte a felvételi adatlapjára, melyeket a vizsga végén minden bizottsági tag összegzett. Ezután a bizottság elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, s ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása. A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács döntése alapján a 2019–2020-as tanév Zrínyi Ilona KMSZ kutatói ösztöndíjára 18 hallgató nyert felvételt.

lexi