Hogyan „gyorsítható fel” a bírósági eljárás?

2019. szeptember 30., 10:24 , 974. szám

„Keresetet nyújtottam be a bíróságon, mert korábbi munkaadóm nem akart kártérítést fizetni a munkahelyi balesetben elszenvedett tartós egészségkárosodásomért. A bíróság első fokon nekem adott igazat, ám a másodfokú bíróság elrendelte az elsőfokú eljárás megismétlését. Azóta viszont hónapok teltek el, de nem történt semmi. Megtudtam, hogy a volt munkáltatóm újabb orvosszakértői vizsgálat elrendelését kezdeményezte, de nem fizette azt ki. Hogyan lehet felgyorsítani az eljárást?”

– Hasonló esetekben a bíróságnak a Polgári perrendtartási törvénykönyv (PPTK) 105. cikkelye értelmében kötelessége elrendelni a szakértői vizsgálatot. Ha azonban az alperes nem fizet az általa kezdeményezett szakértői vizsgálatért a bíróság által megállapított határidőig, a bírónak jógában áll hatályon kívül helyezni a korábban a szakértői vizsgálat lefolytatását elrendelő végzését. Amennyiben viszont ön is érdekelt az újabb orvos­szakértői vizsgálat elvégzésében, talán jobban jár, ha maga fizeti ki a vizsgálat költségeit. Amennyiben a bíró utóbb helyt ad a keresetének, úgyis kötelezi az alperest a perköltségek megtérítésére. Ha a követelésének csak részben adnak helyt, a felek ennek arányában viselik a költségeket (lásd a PPTK 142. cikkelyét!).

Emellett a PPTK 143. és 144. cikkelyének értelmében a bírónak módjában áll „sürgetni” az alperest, s ezzel a per lezárását. Így adott esetben figyelmeztetheti, sőt akár meg is bírságolhatja őt a jogaival való visszaélés, az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.

hk