Az elévülési időről ingatlan adásvételekor

2019. október 1., 12:48 , 974. szám

„Családi ház vásárlásakor kiderült, hogy az eladó alig egy éve vette az ingatlant. Valahol azt hallottam, lehetőség szerint olyan házat tanácsos vásárolni, amely legalább három éve van a tulajdonosa birtokában, mivel így az előző tulajdonosnak nincs joga megtámadni az általunk kötött adásvételi szerződést. Igaz ez?”

– A helyzet ennél valamivel bonyolultabb. Az elévülési időt az olyan esetekben, amelyekben a bíróság utóbb elrendelheti a megkötött adásvételi szerződés felbontását, attól a pillanattól számítják, amikor a sértett fél tudomást szerez jogainak sérelméről, vagyis nem a tulajdonképpeni jogsérelem bekövetkezésének pillanatától. Ezen kívül, azokban az esetekben, amikor az adásvételi szerződés csalással vagy erőszakkal köttetett, az elévülési idő nem három év, hanem öt. Adott esetben megtörténhet tehát, hogy valaki akár tíz év elteltével is a bírósághoz fordul az egykor a tulajdonát képező ingatlan jogtalan elidegenítése miatt.

Összefoglalva: nem létezik olyan fix, a szerződés megkötésének pillanatától számítandó és minden esetre egyformán vonatkozó határidő, amely automatikusan mentesítené a vevőt az efféle kellemetlenségektől.

hk