A közterületeken elkövetett jogsértések visszaszorítása a céljuk

Polgárőrképzés Mezőgecsében

2019. december 2., 17:01 , 984. szám

Kárpát-medencei kitekintésű polgárőrképzést szervezett a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet november 29–30-án. A képzésre a beregszászi járási Mezőgecsében került sor, ahol a magyarországi Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) szakemberei, illetve kárpátaljai és magyarországi rendőri vezetők igyekeztek szakmailag felkészíteni a vidékünkön megalakult polgárőrcsapatokat feladatuk szakszerű ellátására.

A szakmai konferencia résztvevőit, előadóit Orosz János, a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet elnöke, Izsnyéte polgármestere köszöntötte, közöttük dr. Túrós András nyugalmazott rendőr altábornagyot, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, volt magyarországi országos rendőrfőkapitányt, Csóra Györgyöt és Fuksa Ágnest, az Országos Polgárőr Szövetség alelnökeit, Vadim Szitalót, a kárpátaljai rendőrség parancsnokának helyettesét, Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzult és dr. Kovács Sándor rendőr ezredest.

Dr. Túrós András a sajtónak elmondta, hogy öt évvel ezelőtt vették fel a kapcsolatot a kárpátaljai polgárőr-egyesületekkel, összhangban azzal az elképzelésükkel, hogy támogatni szeretnék a határon túli magyar egyesületeket. Ebben a támogatásban benne van a képzés is, melynek során átadják azokat a bűnmegelőzési tapasztalatokat, amelyeket szervezetük fennállásának harminc éve alatt megszereztek. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta: „A polgárőr nem hatósági személy, a közterületi vagy külterületi járőrszolgálatot ellátó polgárőröknek az a feladatuk, hogy kint legyenek, járőrözzenek, és a puszta jelenlétükkel előzzék meg a jogsértéseket. Tartsák vissza azokat a személyeket, akik jogsértést akarnak elkövetni. Tehát a polgárőrségnek a közterületen elkövetett jogsértések megelőzése a feladata, szervezett vagy fehérgalléros bűnözés megelőzésével a polgárőrök ne foglalkozzanak.” A nyugalmazott rendőr tábornok pozitívan értékelte, hogy Ukrajnában van a polgárőrség működését lehetővé tévő jogszabály, mind­ezek ellenére szerinte a hatóságok nem adják meg azokat az erkölcsi, szakmai támogatásokat, amelyeket Magyarországon vagy más országokban megkapnak a polgárőrök, hogy a lakosság biztonságérzetének javításához hozzá tudjanak járulni. Túrós András elmondta, hogy Magyarországon elsősorban kistelepüléseken váltak nélkülözhetetlenné a polgárőrök, akik ma már 63 ezren vannak, közülük 40 ezer fő rendszeresen járőrözik, és nekik is köszönhető, hogy 2010-től máig felére csökkent a bűncselekmények aránya.

Orosz János, a kárpátaljai polgárőröket összefogó társadalmi szervezet elnöke elmondta, hogy Benében, Dercenben, Mezőgecsében és más településeken már régebben létrejöttek az első polgárőr-egyesületek Kárpátalján, de három éve alakították meg az ezeket egységes szervezetbe tömörítő egyesületüket. A kárpátaljai magyar települések szűkös rendőri ellátottsága és a szaporodó lopások, betörések tették ezt szükségessé. Izsnyétén például 70 személlyel indult a polgárőr-egyesület, de a fokozódó kivándorlás miatt mára kb. 30-an maradtak otthon. A magyar polgárőrszervezetnek jelenleg 25 település polgárőrsége a tagja, de most csatlakozik hozzájuk egy ukrán település, a munkácsi járási Nagylucska bejegyzés alatt álló polgárőrsége is. Az elnök elmondta, hogy a szakmai képzések mellett számos eszközzel is támogatta a magyarországi szervezet, láthatósági mellénnyel, rádió-adóvevőkkel stb. a kárpátaljai polgárőröket. Évente több magyarországi képzésen és versenyeken is részt szoktak venni. A mezőgecsei képzésen ezúttal három járásból 80 polgárőr vett részt.

A házigazda Mester András, Mezőgecse polgármestere elmondta, hogy a kárpátaljaiak szerencsés helyzetben vannak a Kárpát-medence más országaiban élőkhöz képest, hisz Magyarország mellett egyedül Ukrajnában van polgárőrtörvény. Romániában, Szerbiában és a többi országban is más jogi keretek között kell működniük. Az ukrajnai polgárőrségnek egyébként azért is célszerű együttműködni a magyarországi polgárőrséggel, mert a magyarországi minta egész Európában.

Az Országos Polgárőr Szövetség kialakulását, történetét, felépítését, működését, annak jogszabályi kereteit dr. Túrós András ismertette előadásában, rámutatva működésük eredményeire és finanszírozási forrásaikra is. Elmondta, hogy polgárőrtörvény Európában Magyarország és Ukrajna mellett csak Nagy-Britanniában van, illetve Olaszország Nápolyi régiójában is érvényben van egy hasonló jogszabály, amelynek értelmében az említett helyeken van a magyarországihoz hasonló alapon szerveződő polgárőrség, amely azt jelenti, hogy a polgárok ingyen vállalják településükön a közbiztonság elősegítését.

Nagy érdeklődés kísérte Vadim Szitalo, kárpátaljai rendőrségi vezető előadását, amelyben részletesen bemutatta az ukrán polgárőrtörvény rendelkezéseit, a polgárőrök jogait és kötelezettségeit.

Csóra György, az OPSZ elnökhelyettese egy kisfilmmel mutatta be a Baranya megyei kistelepüléseken szolgálatot teljesítő polgárőrök mindennapjait, majd előadásában a külterületek biztonságának növelésével kapcsolatos módszereket ismertetett. Ezt egészítette ki Fuksa Ágnes előadása a polgárőrség kreatív tevékenységéről.

Másnap, szombaton dr. Kovács Sándor rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a rendőrség és a polgárőrség lehetséges együttműködési formáiról tartott előadást, dr. Füle Ferenc, a Budapesti Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke pedig az önkormányzatok és a polgárőrség együttműködési lehetőségeiről beszélt.

Ugyancsak a jövőbe mutató lehetőségekbe nyújtott bepillantást Kaposi István, a Budapesti Polgárőr Szövetség alelnöke, aki a számítástechnika nyújtotta lehetőségeket mutatta be. Végül irányításával, a kárpátaljai résztvevők közül, akinek volt okostelefonja, leellenőrizhette tudását a magyarországi szövetség online vizsgatesztjének kitöltésével.

Badó Zsolt