A fellebbezési határidő elmulasztásáról

2019. december 10., 11:48 , 985. szám

„Folytatható a polgári peres eljárás, ha lejárt a fellebbezési határidő? Mik a lehetőségeim?”

– A fellebbezési határidőkről a Polgári perrendtartási törvénykönyv 354. cikkelye rendelkezik. Ezek szerint a bíróság határozata elleni fellebbezést a kihirdetésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, a bírósági végzések ellen 15 napon belül fellebbezhetünk. Azon személyek, akik részt vettek az ügyben, de nem voltak jelen a tárgyaláson a bírósági határozat kihirdetésekor, a határozat másolatának kézhezvételétől számított 30 napon belül, végzés esetén a kézhez vételtől számított 15 napon belül nyújthatnak be fellebbezést.

Ha méltányolható okok miatt elmulasztotta a fellebbezés benyújtásának határidejét, akkor a fellebbezéssel egyidejűleg kérvényeznie kell a fellebbezési határidő meghosszabbítását, bizonyítékokkal támasztva alá a mulasztás okát.

A fellebbezést ma már közvetlenül a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani (lásd a Polgári perrendtartási törvénykönyv 355. cikkelyét!)

Fontos megjegyezni, hogy a másodfokon eljáró bíró egy személyben vizsgálja meg a fellebbezési határidő meghosszabbítása iránt beérkezett kérelmet. Mindez bírósági tárgyalás és az ügyben részt vevő személyek értesítése nélkül történik.

Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a fellebbezési határidő elmulasztásának okai méltánylandók, akkor engedélyezi a fellebbezési eljárás megújítását, így lehetőség nyílik a fellebbezés benyújtására. Ellenkező esetben elutasítja a kérelmet.

hk