Karácsonyi ajándék – kárpátaljai festők kiállítása

2019. december 13., 12:44 , 986. szám

December 12-én Karácsonyi ajándék címmel kiállítást szervezett Magyarország beregszászi konzulátusa. A rendezvénynek a konzulátus új rendezvény- és kiállítóterme adott otthont. A tárlaton az ukrajnai képzőművészek egyesületének kárpátaljai szekciója és annak festőművészei állították ki műveiket.

A rendezvényt Szilágyi Mátyás főkonzul úr nyitotta meg, aki köszönetét fejezte ki a művészeknek – kiváltképp Kuzma Borisz úrnak, az Ukrán Nemzeti Festőművészek Kárpátaljai Egyesülete elnökének –, hogy létrejöhetett a kiállítás. „A művészet a kommunikáció egyik eszköze. Egy összekötő kapocs egyének, népek, nemzetek között, ami különösen fontos egy olyan régióban, ahol több anyanyelven beszélő, különböző vallási felekezetekhez tartozó népek, nemzetek élnek és dolgoznak együtt térben és időben is sorsközösséget vállalva egymással” – mondta el beszédében a főkonzul úr. Beszéde végén Szilágyi Mátyás főkonzul úr minden jelenlévőnek kellemes karácsonyi ünnepeket, sok örömöt, boldogságot és alkotóerőt, a közönségnek pedig jó műélvezetet kívánt.

Kuzma Borisz, az Ukrán Nemzeti Festőművészek Kárpátaljai Egyesületének elnöke háláját fejezte ki, hogy megvalósulhatott a kiállítás. Beszédében lelkesedését fejezte ki, hogy a kiállított festmények és a jól működő közös munka jó talajt biztosítanak, és tovább erősödik a kárpátaljai képzőművészet hagyománya.

A kiállításon jelen volt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, a történelmi egyházak képviselői és a meghívott vendégek.

A kárpátaljai képzőművészet folyamatosan fejlődik. Erről tanúskodik ez a kiállítás is, ahol a fiatalabb generáció és a jól ismert idősebb művészek közösen alkotnak egy professzionális kollektívát, akik a kárpátaljai képzőművészet üde színfoltjai és szervesen illeszkednek a nemzetközi művészeti körforgásba is.

A kiállításon a művészek különböző technikák felhasználásával készített, különböző műfajú alkotásait láthattuk, azon belül öt nemzeti művész, öt érdemes és három fiatal művész festményeit. Tájkép műfajban a hagyományos stílust követik többek között az alábbi művészek: Szvaljavcsik Vaszil Ukrajna Népművésze, Vovcsok Vaszil, Szima-Pavlisin Natália, Mikita Volodimir és Danilics Tarasz. A festőművészek új generációja előszeretettel állít ki különleges absztrakt formavilágot megidéző képeket. Ilyen modern értelmezésű festményeket hozott Kuzma Borisz, az Ukrán Nemzeti Festőművészek Kárpátaljai Egyesületének elnöke, Ukrajna Népművésze, Uszik Tarasz Ukrajna érdemes festőművésze, Pavlisin Volodimir, Ukrajna érdemes festőművésze és Kovács Anton festőművész.

Kopinczu Krisztián