A telkeket elválasztó kerítésről

2020. január 2., 11:45 , 987. szám

„A szomszéd szinte közvetlenül a telkeink közös határára építette fel a nyári konyháját. Azóta hallani se akar róla, hogy kerítést húzzak a két telek közé, mert a kerítés majdhogynem összeérne a nyári konyhája falával. Azt mondta, bíróságra ad, ha meg merem tenni és baltával veri szét az egészet. Állíthatok-e kerítést néhány centiméterrel a szomszéd házának falától, ha ő építkezhetett ennyire közel a telekhatárhoz? Milyen hivatalhoz forduljak, hogy engedélyezze a kerítés megépítését, esetleg a szomszéd akarata ellenére is?”

– Elöljáróban szögezzük le, hogy a telkeket elválasztó kerítés megépítéséhez nincs szükség semmiféle hatósági engedélyre, amint a szomszéd beleegyezésére sem.

A Földtörvénykönyv (a továbbiakban: Ftk.) 103. cikkelye értelmében a földtulajdonosoknak és a földterület használóinak a földrészlegeik rendeltetésük szerinti használatának olyan módozatait kell választaniuk, amelyek által a legkevesebb kellemetlenséget (árnyékolás, füst- és zajszennyezés, kellemetlen illatok stb.) okozzák a szomszédos földterületek tulajdonosainak és használóinak. A telektulajdonosok és -használók nem használhatják oly módon a földrészlegüket, hogy azzal lehetetlenné teszik a szomszédos földrészlegek rendeltetésszerű használatát.

Az Ftk. 104. cikkelye kimondja, a földtulajdonosok és a földhasználók követelhetik a szomszédos földterületeken folytatott tevékenység beszüntetését, ha az káros hatással lehet az emberi egészségre, az állatokra, a levegőre, a földre stb.

Ezenkívül, a 106. cikkely szerint a föld tulajdonosának vagy használójának jogában áll megkövetelni a szomszédos földrészleg tulajdonosától, hogy támogassa a szilárd telekhatárok kialakítását, illetve a határjelzések helyreállítását azokban az esetekben, amikor azok eltűntek, megváltozott az elhelyezésük, vagy nem egyértelműek. A földrészlegek közötti határok kialakításának költségeit a parcellák tulajdonosai egyenlő részben viselik, kivéve, ha másként állapodnak meg.

A szomszédok közötti nézeteltérésekben, így esetünkben is az a legcélravezetőbb, ha az érintettek igyekeznek megállapodásra jutni. Ha nem sikerül megegyezni, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni a kerítéshez való jogának védelmében, szükség esetén követelve, hogy a szomszédja hagyjon fel az ön jogait sértő tevékenységgel, illetve járuljon hozzá a kerítés megépítésének költségeihez.

hk