Felkészülni a jövő kihívásaira

Másodszor ülésezett az Egán Ede Kör

2020. január 11., 15:24 , 989. szám

Az elmúlt év decemberében Nagydobronyban megalakult Egán Ede Kör a térség (Csongor, Kisdobrony, Nagydobrony) vállalkozóit tömöríti egy csapatba. Ezek a bátor, tettre kész emberek felismerték, hogy térségük fejlesztésében jelentős erőt képviselnek. Ha pedig gondolataikat megosztják egymással, és együttes erővel feszülnek neki egy-egy feladatnak, akkor a munka még eredményesebb lehet a jövőben. Január 10-én a Nagydobronyi Magyar Házban gyűltek össze a kör tagjai, hogy megvitassák az aktuális kérdéseket.

A gyűlés legfontosabb célja a tagtoborzás volt, a kör jelenleg öt elnökségi taggal működik. Nagy Ferenc vállalkozó, a Nagydobronyi Egán Ede Kör elnöke a gyűlés kezdetén felvetette, hogy Őrhidi Lászlóval bővüljön ki az elnökség, melyet a jelen lévő tagok egyhangúlag megszavaztak. Az első napirendi pontot Őrhidi László, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke ismertette. Szólt az első olvasatban elfogadott földtörvényről, mely feloldja a földvásárlási moratóriumot. „Az itteni gazdatársadalomnak mindenképpen fel kell készülni az új földtörvény következményeire. A helyben lakó gazdák érdeke az lenne, hogy a talpuk alól a termőföld ne csússzon ki” – mondta Őrhidi László, majd arról beszélt, hogy az elmúlt évek folyamán több faluban is német hátterű cégek bérelnek nagy földterületeket. Ezek a cégek egymás konkurenciái, így viszonylag magas bérleti díjakkal szállnak versenybe a bérbe adó személyek kegyeiért. Ezeket a díjakat túllicitálni a helyi gazdáknak szinte lehetetlen. Ebből kifolyólag könnyen következtethetünk arra, hogy amikor megkezdődik a földvásárlási dömping, a helyi gazdákat újra elnyomják majd a nagyvállalkozások. Mivel nem sikerült konszenzusra jutni, a kör tagjai abban egyeztek meg, hogy kisebb csoportokat alkotva beszélik meg ezt az új kihívást, és az elvégzett munkát követően javaslatokat tesznek az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ kuratóriuma felé.

Szó esett arról is, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felmérést végez a magyar falvakban, melyben többek között a földvásárlással, -eladással kapcsolatos kérdésekkel keresik meg a polgárokat. Őrhidi László arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne vegye félvállról a kérdezőbiztosokat, mert az adatokat a kiírandó pályázatoknál is figyelembe veszik majd.

A gyűlésen megfogalmazódott, hogy a helyi gazdák, kisvállalkozók igényt tartanának csapatépítő tevékenységre. Szívesen szerveznének szabadtéri rendezvényt vagy jótékonysági bált, így nem csupán munkakapcsolat erősödne, hanem egymást közelebbről is megismerhetnék az itthon boldoguló gazdák.

Tóth János