Kizárhatják a gyereket az iskolából?

2020. január 20., 18:25 , 989. szám

„Úgy érzem, gyermekünket igyekeznek eltávolítani, kizárni az iskolából. Az igazgatóhelyettes, az iskolai pszichológus, de még a logopédus is azt állítja, hogy a fiunk nem elég szorgalmas, fegyelmezetlen, s ennek következtében a tanulmányi eredményei is nagyon rosszak. Nyíltan még nem mondták, hogy máshová kellene vinnünk a gyereket, de utaltak rá, s érzem, hogy készül valami. Mit tegyünk? A gyerek szereti az iskolát. Vállaljuk a konfliktust a pedagógusokkal, hogy maradhasson? Kinek az oldalán áll a törvény ilyenkor?”

– Az ukrán jogszabályok alaphelyzetben nem adnak lehetőséget a tanulók kizárására az iskolából a szülők, vagy a gyámok hozzájárulása nélkül, még olyan esetekben sem, amikor a gyerek sokat mulaszt, elégtelenek az osztályzatai, vagy fegyelmezetlen.

Csupán kivételes esetben van lehetőség arra, hogy az iskola eltanácsolja a tanulót: ha a gyermek gimnázium, líceum, kollégium, bizonyos tárgyak elmélyült oktatására szakosodott oktatási intézmény diákja, s az éves értékelés alapján elemi szintet ért el az iskola profiljához tartozó tárgyak valamelyikéből. Az Oktatási Minisztérium 2011. évi 329. számú rendelete értelmében a 12 pontos értékelési skálán az elemi szint az 1-es, 2-es, 3-as osztályzatoknak felel meg.

Ilyenkor a szülőt vagy az őt helyettesítő személyt legalább egy hónappal előre írásban figyelmeztetni kell a lehetséges kizárásról. A lehetséges kizárás előtt legalább két héttel ugyancsak írásban értesíti az iskola a gyermek lakhelye szerint illetékes oktatási hatóságot. Az oktatási hatóság közreműködésével az ilyen tanulót egy másik oktatási intézményben helyezik el.

A szülő első lépésként írásban fordulhat az iskola igazgatójához, kérvényében kifejtve álláspontját gyermeke helyzetét illetően, adott esetben megindokolva, miért tartja jogsértőnek a pedagógusok (pszichológus, logopédus) eljárását. Ha ez nem segít, írásban fordulhat a helyileg illetékes oktatási hatósághoz, ami általában a járási vagy városi oktatási osztályt/főosztályt jelenti.

hk