Kártérítés beázás miatt

2020. január 25., 11:19 , 990. szám

„A lakásunkban éjszaka kilyukadt a cső, amely a vécéöblítő-tartályhoz vezet. Mire észrevettük, a víz elöntött két alattunk lévő lakást. Az egyik lakásban jelenleg senki nem lakik, így nyilván nem is tudják még, hogy mi történt, a másik tulajdonosa viszont követeli, hogy találjunk mesterembereket, akik eltüntetik a beázás nyomait – természetesen a mi költségünkön. Szereztem egy igazolást, mely szerint az elöntést a cső anyaghibája, s nem gondatlanság okozta, a szomszéd mégis azzal fenyeget, hogy a bírósághoz fordul, ha nem fizetek. Meddig fordulhat a szomszéd a bírósághoz? Mit javasol, mit tegyek?”

– Az ukrán jogszabályok értelmében a természetes vagy jogi személy jogsértő döntése, cselekedete vagy mulasztása miatt keletkezett vagyoni kárt, illetve a természetes vagy jogi személy vagyonában keletkezett kárt okozója köteles teljes egészében megtéríteni. A szóban forgó személy abban az esetben mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a kár nem az ő hibájának, mulasztásának következménye.

Tekintettel a fentiekre az ön helyzete meglehetősen ellentmondásos, hiszen egyfelől nem tehet a történtekről (a cső meghibásodásáról), másfelől a törvény logikája szerint felelősséggel tartozik a szomszédoknak okozott kárért, mivel minden lehetséges intézkedést meg kellett volna tennie a történtek megakadályozására (például vásárolhatott volna jobb minőségű csövet, nagyobb figyelmet fordíthatott volna a vízvezetékek megfelelő karbantartására). Így amennyiben ön nem téríti meg a keletkezett kárt, a szomszédoknak jogukban áll a bírósághoz fordulni.

Az ilyen ügyekben három év az elévülési idő, ám a lejárta nem akadályozza meg a bíróságot abban, hogy adott esetben befogadja a károsult keresetét. Az elévülési időt ugyanis a bíróság nem automatikusan, hanem csak az alperes kezdeményezésére veheti figyelembe, ám ezután is dönthet úgy, hogy figyelmen kívül hagyja. Ezenkívül az elévülési időt attól a naptól számítják, amelyen a károsult tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett jogai sérüléséről, tehát előfordulhat, hogy az üresen álló lakás tulajdonosa esetében az elévülési idő számítása még el sem kezdődött.

Amennyiben önként megtéríti a szomszédainak okozott kárt, a törvény úgy tekinti, hogy ön eleget tett kötelezettségének, s okafogyottá válik a per. Ellenkező esetben a perköltségek is önt terhelik. Ajánlatos azonban elismervényt vagy egyéb dokumentumot kérni a szomszédoktól a megbeszélt kártérítési összeg átadásáról vagy a tatarozási munkálatok költségének kifizetéséről.

hk