Lezajlott a Karádi László helyesírási vetélkedő

2020. január 26., 12:12 , 991. szám

A szolyvai születésű Karádi László a magyar nyelv és irodalom iránti szeretetét édesapjától örökölhette, aki kiváló pedagógus volt, és mindig példaképül szolgált fia számára. Pozsonyban a polgári iskolai tanárképzőben szerzett oklevelet magyar nyelvből és irodalomból, valamint földrajzból. 1945-től a 4. számú hétosztályos iskolában (ma a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola) tanított magyar nyelvet és irodalmat. Az 1940-es években nem voltak tankönyvek a magyar iskolák számára, ő azonban megtalálta a módját, hogy a primitív és korlátolt tanterven túlmenően a lehető legtöbbet nyújtsa tanítványainak. Rendhagyó módon tanította a magyar nyelvtant, amelyre az akkori tantervek alig fordítottak figyelmet. Nem arra törekedett, hogy tanítványai bemagolják a nyelvtani szabályokat, hanem hogy megtanuljanak helyesen írni, szabatosan fogalmazni. Az ő nevét viseli a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) helyesírásból szervezett vetélkedője is, amelyre január 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A verseny elsődleges célja az anyanyelv megőrzése és ápolása, a nyelvi kompetenciák, az írásbeli nyelvhasználat, a helyesírási készség fejlesztése, a nyelvhasználat iránti pozitív attitűd formálása, valamint az anyanyelv szeretetének az erősítése.

A vetélkedőn az általános és középiskolák, illetve líceumok és gimnáziumok 5–11. osztályos tanulói vehettek részt. A feladatlapok osztályonként magukba foglalják az előző évek tananyagát is, emellett tartalmaznak nyelvhelyességi feladatokat is. Azok összeállításánál a szervezők az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott kompetenciákat és tananyagot veszik figyelembe.

A szombati vetélkedőn Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője köszöntötte a versenyzőket, aki elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a szövetség által szervezett tantárgyi vetélkedőket a főiskolával közösen bonyolítják le. Ezután a zsűri elnöke, Hutterer Éva, a főiskola pedagógia és pszichológia tanszékének tanára röviden ismertette a verseny menetét. Kiemelte, hogy a feladatlapok elsősorban a nyelvhasználatot és a helyesírást mérik fel, és a legutóbb jóváhagyott, A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához igazodnak. Ezt követően pedig sok sikert és eredményes munkát kívántak a vetélkedő résztvevőinek, akik elfoglalták kijelölt helyeiket az intézmény termeiben, s felügyelők jelenlétében töltötték ki a feladatlapokat. Az eredményt közzéteszik a KMPSZ honlapján.

lexi