Veszélyes lehet a hamis igazolás

2020. február 10., 10:37 , 992. szám

„Ha felmutatok egy igazolást, hogy két hónapig kórházban feküdtem, ellenőrzik ezt valahogyan a válóperes tárgyalás során?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv előírja, hogy az írásbeli bizonyítékokat vagy a vizsgálatukról felvett jegyzőkönyveket a per szereplőinek, valamint szükség esetén a szakértőknek és a tanúknak is a rendelkezésére kell bocsátani. A perben érintetteknek jogukban áll kommentálni ezeket a bizonyítékokat vagy a vizsgálataik jegyzőkönyveit, kérdéseket intézhetnek ezekkel összefüggésben a tanúkhoz és a szakértőkhöz.

Ne feledje, a per során a másik félnek jogában áll tanúkat beidéztetni, akik igazolhatják, hogy ön nem volt kórházban a jelzett időszakban, vagy kezdeményezhetik, hogy vessék alá szakértői vizsgálatnak a benyújtott dokumentumot, esetleg feljelentést tehetnek a rendőrségen okmányhamisítás miatt.

A bíróság megvizsgálja a per résztvevőinek a bizonyítékként benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos folyamodványait és indítványait. Ugyanakkor e beadványoknak a bíróság általi esetleges elutasítása nem akadályozza meg az érintetteket abban, hogy egyéb indoklással újabb beadványokkal forduljanak a bírósághoz a kifogásolt dokumentumok kapcsán.

Amennyiben felmerül, hogy a bíróságnak benyújtott dokumentum hamis, vagy kétséges a hitelessége, az azt benyújtó személy és a per többi résztvevője is kérheti a bíróságot, hogy zárja ki a bizonyítékok közül, és az ügyet egyéb bizonyítékok alapján vizsgálja meg.

Ha a bíró bűncselekményre derít fényt a polgári peres eljárás során, dönthet úgy is, hogy eljuttatja erre vonatkozó végzését az illetékes személyekhez vagy szervekhez, hogy azok járjanak el az ügyben.

Amennyiben a nyomozás megerősíti az okmányhamisítás tényét, az alapul szolgálhat az ön elleni vádemeléshez a Büntetőtörvénykönyv (Btk.) 358. cikkelye alapján (dokumentumok, pecsétek, bélyegzők és fejlécek meghamisítása, hamisított dokumentumok, pecsétek, bélyegzők és nyomtatványok értékesítése vagy felhasználása). A hamis okmányt kiállító orvos ellen a 366. cikkely (hivatali hamisítás) alapján és egyéb, a Btk. XVII. fejezetében leírt tényállás (a közszolgáltatásokkal összefüggő hivatali és szakmai tevékenység területén elkövetett bűncselekmények) miatt indulhat eljárás.

Egyszóval, mielőtt hamis igazolás benyújtására szánná el magát, mérlegelje a kockázatokat.

hk