A katonaköteles fiatalok nyilvántartásáról

2020. március 22., 09:53 , 998. szám

„Meg akarnak bírságolni a vojenkomáton, amiért egy évig nem jelentkeztem náluk, pedig nem is voltam Ukrajnában, mivel külföldön tanulok. Ráadásul hiába állítják, egyetlen behívót se kaptam tőlük. Van ehhez joguk? Mi az a pripiszka, amit szerintük elmulasztottam?”

– A „pripiszka” az ukrán állampolgárságú férfiak katonai nyilvántartásba vétele, regisztrációja. Ilyenkor az erre a célra létrehozott bizottságok felmérik a lassan katonakötelessé érő fiatalok számát behívás esetére, alkalmasságukat a sorkatonai szolgálatra, végzettségüket, képzettségüket, fizikai állapotukat stb. Ezt a kérdést egyébként A hadkötelezettségről és katonai szolgálatról szóló törvény 14. cikkelye szabályozza részletesen.

Azoknak a fiataloknak a nyilvántartásba vételére, regisztrációjára kerül sor, akik az adott esztendőben betöltik 17. életévüket. A regisztráció az érintettek lakóhelye szerint illetékes járási vagy városi hadkiegészítő parancsnokságokon történik. A regisztrációhoz a polgároknak személyesen kell megjelenniük a hadkiegészítő parancsnokság által kiküldött idézésben feltüntetett helyen és időpontban, s be kell mutatniuk a Védelmi Minisztérium által meghatározott dokumentumokat. A regisztrált állampolgárokat, vagyis akiket sorkötelesekként nyilvántartásba vettek, tájékoztatják jogaikról és kötelezettségeikről, illetve a nyilvántartás szabályainak megsértéséért járó felelősségre vonásról.

A Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 211-1-es cikkelye bírsággal rendeli sújtani azokat, akik a nekik megküldött idézés nyomán méltánylandó ok nélkül nem jelennek meg a hadkiegészítő parancsnokságon regisztráció céljából. A bírság összege legfeljebb a polgárok egyhavi adózatlan minimális jövedelme, azaz 17 hrivnya lehet.

A hangsúly ilyen esetekben azon van, hogy a jogalkotó az indokolatlan távolmaradást kívánja szankcionálni. Amennyiben tehát önnek sikerül bizonyítania, hogy indokoltan nem jelent meg a hadkiegészítő parancsnokságon, úgy valószínűleg nem kell megfizetnie a bírságot. Hangsúlyoznám, hogy távolmaradása indokoltságát önnek kell hitelt érdemlően bizonyítania.

Ezenkívül önnek jogában áll fellebbezni a bíróságon a bírság kiszabása ellen. Ilyenkor szintén az ön feladata bizonyítani a távolmaradás indokoltságát, például azzal, hogy dokumentumokkal igazolja, a kérdéses időpontban nem tartózkodott az országban, mivel külföldön tanult, ráadásul idézést sem kapott.

hk