Ha a szerelő nem akarja visszaadni a laptopot

2020. május 26., 14:28 , 1007. szám

„A következő a problémánk. Megfontolatlanul nem a szervizközpontba, hanem annak a szerelőnek adtuk be javításra a nővérem laptopját, akinek a házunk közelében van a műhelye. Így tűnt kényelmesnek, hiszen a műhely közel volt, és semmi rosszra nem gondoltunk, hiszen mégiscsak a szomszédunkról van szó. Aztán teltek a napok, a hetek, és azóta se tudjuk visszaszerezni a laptopot – hol a megfelelő csavar hiányzik éppen, hol a memóriakártyával támad gond – mindig kitalál valamit. Mit lehet tenni ilyen esetben?”

– A fogyasztók jogainak védelméről szóló törvény 10. cikkelye értelmében a fogyasztónak joga van elállni a bizonyos munkák (szolgáltatások) teljesítésére kötött megállapodástól, és kártérítést követelni, ha a vállalkozó nem látott hozzá időben a megállapodásból eredő kötelezettségei teljesítésének, vagy oly lassan végezte a munkát, hogy lehetetlenné vált a teljesítése egy bizonyos határidőig.

Amennyiben a munka vagy szolgáltatás jelentős (a 70%-ot meghaladó) része már el lett végezve, a fogyasztónak csak a munka vagy szolgáltatás még hátralévő részére vonatkozóan áll jogában elállni a megállapodástól.

Ha a munka végzése (szolgáltatás nyújtása) közben nyilvánvalóvá válik, hogy az a munkavégző hibájából nem lesz elvégezve a megállapodásban vállaltak szerint, a fogyasztó határidőt szabhat a munkavégzőnek a hiányosságok kiküszöbölésére, amennyiben pedig követelésének nem tesznek eleget, felbonthatja a megállapodást, s kárpótlást követelhet, esetleg követelheti az okozott kár egy harmadik személy általi kijavítását a munkavégző költségén.

A Polgári törvénykönyv 387. cikkelye értelmében a tulajdonosnak jogában áll visszakövetelni a tulajdonát (a laptopot) az azt jogtalanul birtoklótól.

A leírtak, miszerint a szerelő vonakodik visszaszolgáltatni az ön tulajdonát, felvetik a gyanút, hogy szélhámossal van dolguk. A Büntetőtörvénykönyv 190. cikkelye a szélhámosságot úgy határozza meg, mint idegen tulajdon csalás vagy bizalommal való visszaélés útján történő birtokbavételét. Ilyen esetben önöknek jogukban áll feljelentést tenni a rendőrségen.

Készüljenek fel rá, hogy amennyiben a rendőrséghez fordulnak, szükség lehet a laptop tulajdonjogának igazolására, valamint igazolniuk kell azt is, hogy a készüléket a szerelőnek javításra átadták. A szerelők rendszerint igazolást állítanak ki a kijavítandó készülék átvételéről, amely egyben az átvétel időpontját is rögzíti. A kisvállalkozóknál azonban gyakran előfordul, hogy nem állítanak ki efféle igazolást, vagy az igazolás nem alkalmas a kiállítója azonosítására. Ilyenkor meg lehet próbálni tanúkkal alátámasztani a laptop átadásának tényét.

hk