Mikortól jogerős a bírósági határozat?

2020. június 2., 09:47 , 1008. szám

„Mivel kórházban voltam, a telekhatár miatti vitában a bíróság a távollétemben mondta ki az ítéletet. Mikor lép érvénybe a határozat, s hogyan győződhetek meg róla, hogy már érvényes?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv (Ppt.) 223. cikkelye értelmében a bíróság határozata azután válik jogerőssé (ha tetszik: lép érvénybe), hogy lejárt a fellebbezési határidő – amennyiben ez idő alatt nem nyújtottak be az ügyben fellebbezést. Ha megfellebbezték a határozatot, az azután emelkedhet jogerőre, hogy a fellebbviteli bíróság megvizsgálta a fellebbezést, s nem adott helyt annak.

A Ppt. 294. cikkelye értelmében a bíróság határozata ellen a kihirdetésétől számított 10 napon belül lehet fellebbezni. Amennyiben a per egyik résztvevője nem volt jelen a határozat kihirdetésekor a bíróságon, attól a naptól számított 10 napon belül nyújtható be a fellebbezése, hogy kézhez kapta a bírósági határozat másolatát. Vagyis, amennyiben ön megkapta a bírósági határozatot, de nem fellebbezett ellene, az a tíz nap leteltével automatikusan jogerőre emelkedett.

Egyébként arról, hogy jogerőre emelkedett-e egy határozat, közvetlenül azon a bíróságon lehet tájékozódni, amely a határozatot meghozta. Felkeresheti a bíróságot személyesen, de levélben is kérheti, hogy adják ki a határozat másolatát, amelyen szerepelnie kell a bíróság bejegyzésének arról, hogy az jogerőre emelkedett.

hk