Az adminisztratív jogsértési jegyzőkönyv elkészítéséről

2020. július 7., 09:45 , 1013. szám

„Kérem, írja meg, mennyi idő alatt kell felvenni a jegyzőkönyvet az adminisztratív jogsértésről, milyen jogszabályok rendelkeznek erről?”

– Nincs megszabva konkrét határidő az adminisztratív jegyzőkönyv felvételére, elkészítésére. Nehéz is lenne ezt a kérdést minden eshetőséget figyelembe véve egyetlen törvénycikkben vagy törvényben szabályozni, mivel különböző helyzetekben és feltételek között több vagy kevesebb időt vehet igénybe a folyamat.

A jegyzőkönyv elkészítésének menetét Az adminisztratív jogsértési törvénykönyv (Ajtk.) szabályozza, s témánkkal kapcsolatban mindössze annyit állapít meg, hogy az elkészült jegyzőkönyvet a kapcsolódó anyagokkal együtt továbbítani kell az ügy elbírálására jogosult hatóságnak vagy tisztviselőnek. Egyébként a törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben az adminisztratív jogsértés elkövetésének helyszínén nincs mód felvenni a jegyzőkönyvet, a jogsértőt bekísérhetik a rendőrségre, illetve adott esetben a katonai rendészeti szolgálathoz, az állami határőrszolgálat illetékes szervéhez stb. (Lásd az Ajtk. 259. cikkelyét!) Ebből is látszik, hogy a folyamat adott esetben elhúzódhat.

Az Ajtk. 277. cikkelye kimondja, hogy az adott jogsértésben eljárni jogosult hatóságnak a jegyzőkönyv és a kapcsolódó anyagok kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megvizsgálnia az ügyet, egy sor esetben azonban ennél rövidebb, 1–7 napos eljárási határidőket állapít meg a jogalkotó a tisztviselők számára. Az is előfordul, hogy az illetékes haladéktalanul dönt egy-egy ügyben. Ilyen például a gyorshajtó járművezető esete, akinek szabálysértését automata kamera rögzítette.

Az Ajtk. 38. cikkelye szerint közigazgatási szankciót általános esetben legkésőbb a jogsértés napjától számított két hónapon belül, folytatólagos jogsértés esetén legkésőbb a felfedezése napjától számított két hónapon belül lehet kivetni, kivéve azokat az eseteket, amelyek a bíróság hatáskörébe tartoznak, mert ilyenkor ez a határidő három hónap. Vagyis néhány hétnél tovább semmi esetre sem tarthat a „jegyzőkönyvkészítés” folyamata, bármilyen alapos legyen is egy tisztviselő.

hk