Megtartotta közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház

2020. július 13., 20:37 , 1015. szám

A szigorított karanténszabályok miatt nem a templomban, hanem a püspöki hivatal udvarán tartotta meg éves közgyűlését július 11-én a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Beregszászban. Az alkalmon hat lelkipásztort szenteltek fel: Balázs Antalt, Bodnár Miklóst, Cserniga Gyulát, Dénes-Zsukovszky Elemért, Margitics Jánost és Szemere Juditot.

Az igét Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette, majd a szokáshoz igazodva a püspök elnöki beszámolót is tartott, amelyben összefoglalta a 2019-es év történéseit és eredményeit. A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

„Hálás szívvel tekintek vissza a 2019-es esztendőre, […] hálát adhattunk templomokért, amelyeket megújíthattunk, az iskoláinkban többen lettek a diákok, óvodákat nyithattunk. Hálás vagyok a reformáció gyermekeiért is: az elmúlt évben harminc gyerekkel több született, mint azt megelőzően. Az is nagy dolog, hogy ma hat lelkészt szentelhettünk fel, ami azt jelenti, hogy van utánpótlás, és vannak elhivatott emberek, akik az Isten országát kívánják építeni itt, Kárpátalján” – nyilatkozta Zán Fábián Sándor a TV21 Ungvár stábjának.

Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője a stábnak adott interjúban elmondta: a KRE zsinat-presbiteri elv szerint működik, amely annyit tesz, hogy az irányításban részt vesznek a presbitériumok, a lelkészek egyaránt. A főjegyző kifejtette, hogy a közgyűlés a jelenlegi járványügyi helyzetre reagálva elfogadott egy határozatot, amelyben – elkerülve a tömeges összejöveteleket – a közgyűlés átadta a döntések jogát a zsinati tanácsnak. „Normális esetekben a templomokban szoktunk lelkészszentelést tartani, erre jelenleg azonban nincs lehetőség, ezért az elhurcolt lelkészek emlékműve mellett, az ő bátorságukra figyelve szentelte fel a püspök úr a lelkészeket ebben a nehéz időben. Úgy érzem, hogy ennek üzenete is van: mi semmiképpen sem adjuk fel. […] Ez az alkalom megerősítés volt mindannyiunk számára, s hiszem, hogy a Jóisten megtart bennünket” – fogalmazott Héder János.

(CsA / TV21 Ungvár)