Venite adoremus dominum

2020. július 27., 13:51 , 1017. szám

„Jöjjetek, imádjuk az Urat!” – olvasható a Szent Kinga nevét viselő római katolikus templom belső falán az idézet latin változata. Az újonnan épült istenházát Majnek Jenő Antal megyéspüspök az Árpád-házi szent királylány emléknapján, július 24-én szentelte fel.

Az ünnepségen többek között tiszteletét tette Lucsok Péter Miklós munkácsi római katolikus segédpüspök, Grezsa István miniszteri biztos, Babják Zoltán Beregszász polgármestere, Molnár János beregszászi esperes-plébános, a beregardói római katolikus templom lelkipásztora, továbbá a Bereg-Ugocsai Római Katolikus Esperesi Kerület papjai, Levcsenkó Róbert görögkatolikus espereshelyettes, valamint Balázs Antal, a beregardói református gyülekezet lelkésze.

A szentelési szertartásra az újonnan felépült templom előtti téren került sor, ezt a szentmise követte, melyen Majnek Antal püspök ismertette a templom névadójának és testvéreinek szent életét.

Levcsenkó Róbert görögkatolikus helyettes esperes az épület egységéről, valamint a test és lélek harmóniájáról beszélt. Balázs Antal református lelkész az egész beregardói református gyülekezet örömét tolmácsolta az összegyűltek felé, továbbá a békességre, a megbocsátásra és az egymás iránti szeretetre buzdította az egybegyűlt híveket a Jézus Krisztus iránti keresztény szeretet jegyében.

 „Aki templomot emel, az megnöveli a lelket” – húzta alá Grezsa István miniszteri biztos. Elmondása szerint felemelő érzés volt számára jelen lenni, főleg az olyan időkben, amikor inkább jellemző a templomok lerombolása, mintsem felújítása vagy építése.

Babják Zoltán elmondta, nagy büszkeséggel tölti el, hogy polgármestersége alatt sikerült felszentelni ezt a gyönyörű templomot, melytől nem csupán Beregardó, de az egész város arculata szebbé válik.

Végezetül Molnár János plébános mondott köszönetet elsősorban Istennek, majd azt követően minden egyes támogatónak, akik segítsége nélkül a templom nem pompázhatna jelenlegi fényében.

ZsT