Visszakaphatom a légpisztolyomat?

2020. július 27., 09:48 , 1016. szám

„Hogyan szerezhetem vissza a tulajdonomat képező tárgyat a rendőrségtől azután, hogy ügyemben megszületett az adminisztratív bíróság határozata? Úgy jártam, hogy a rendőr elkobozta a légpisztolyomat, miután az véletlenül elsült egy éjszakai szórakozóhelyen. A rendőrség jegyzőkönyvet vett fel, aztán a bíróság megbírságolt. De vajon a rendőrök visszaadják a pisztolyomat most, hogy kifizettem a bírságot?”

– Az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv (Ajtk.) 174. cikkelye értelmében a lőfegyverekből vagy hideg hajítófegyverekből, gumi- vagy hasonló tulajdonságokkal bíró, halált nem okozó lövedékekkel szerelt töltények kilövésére szolgáló eszközökből, vagy a 4,5 millimétert meghaladó kaliberű, és a 100 m/secundumot meghaladó torkolati sebességű pneumatikus fegyverekből, lakott területen és az erre nem kijelölt helyeken, valamint a kijelölt helyeken a megállapított rend megsértésével leadott lövés vagy lövések a nem adóköteles minimális jövedelem 100–150-szeresének megfelelő bírság kirovását vonják maguk után a fegyverek, a gumi- vagy hasonló tulajdonságokkal bíró, halált nem okozó lövedékekkel szerelt töltények kilövésére alkalmas eszközök és éles lőszerek elkobzásával.

Az Ajtk. 29. cikkelye értelmében az adminisztratív jogsértés elkövetésének eszközévé vagy közvetlen objektumává vált tárgyak elkobzása a kényszerű, térítésmentes átadásukat jelenti állami tulajdonba bírósági határozat alapján. Kizárólag olyan tárgyat lehet elkobozni, amely a jogsértő magántulajdonát képezi, kivéve, ha a törvények másként rendelkeznek.

Következésképpen: amennyiben a bíróság határozatában, amelyben a bírságot kiszabta, elrendelte a fegyver elkobzását, azt nem lehet visszaszerezni, miután állami tulajdonba ment át.

hk