Tanévkezdés, kórházi átalakítások…

Soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Járási Tanács

2020. szeptember 2., 08:27 , 1022. szám

Mindössze három napirendi pont szerepelt a Beregszászi Járási Tanács augusztus 28-ai soron kívüli ülésén, melyen mindössze 18-an voltak jelen. Az éves szabadságát töltő tanácselnök, Sin József távollétében helyettese, Horváth László vezette le a fórumot.

A tanácsülés elején egyperces néma főhajtással adóztak a haza védelmében elhunytak emlékének.

Az érdemi munka megkezdése előtt Vass Ottó, a KMKSZ frakciójának vezetője kérdést intézett a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez, Petruska Istvánhoz: van-e tudomása arról, hogy az elmúlt napokban munkálatokat kezdtek a nagymuzsalyi aranybánya területén? A helyiek szerint ez hosszabb távon ahhoz vezethet, hogy egyszerűen kiapadhatnak a település kútjai. Válaszában Petruska István elmondta, hogy tudomása szerint a hegyvidéki részen munkálatokat végző vállalat próbaüzemben dolgozik, mely nem kellene, hogy befolyásolja a környék ivóvízkészletét.

Végül abban egyeztek meg, hogy a járási tanács környezetvédelmi és ökológiai bizottságának tagjai kiszállásos munkalátogatás keretében, a helyszínen tájékozódnak majd a fejleményekről.

Első napirendi pontként a Beregszászi járás területén lévő Nagyberegi Középiskola és Mezőkaszonyi Arany János Líceum bázisiskolává történő átminősítése szerepelt, amellyel kapcsolatban Lengyel László, a járási közigazgatási hivatal oktatásügyi osztályának vezetője elmondta, hogy az intézmények és a hozzájuk tartozó iskolák felkészültek az új tanévre, amely – az ismert körülmények miatt – most különösen embert próbálónak ígérkezik a tanárok, diákok és szüleik számára egyaránt. A kérdésekre válaszolva az osztályvezető elmondta, hogy a járás költségvetéséből a koronavírus-járvány megfékezését segítő védelmi és higiéniai eszközöket szereztek be, és minden iskolában igyekeznek betarta(t)ni a járványügyi szabályokat. Arra, hogy a gyakorlatban mindez hogy fog működni,  csak a tanév megkezdése után kapunk választ…

Második pontként a 2020-as költségvetésbe beiktatott módosító változtatásokat fogadták el, amelyek egészségügyi, oktatási és egyéb szociális téren alkalmazott források változtatására vonatkoznak. A módosítások egyik fontos elemeként anyagi források átcsoportosítására van szükség a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórházban annak érdekében, hogy biztosítsák azt az önrészt, amely az állami költségvetésből érkező 8 millió hrivnyát kiegészíti, és amelyből a kórház B szárnyának földszinti részén egy minden igényt kielégítő sürgősségi betegfelvételi osztályt alakítanak ki.

A napirendi pontokat illetően igazából csak a Beregszászi járás területét érintő távlati fejlesztési terv jóváhagyása ügyében nem voltak egységesek az álláspontok. A kérdés már sokadszorra került napirendre. Hozzászólásában Bíró Tibor, az UMDSZ frakciójának vezetője elmondta, hogy a témával kapcsolatban korábban a megyei adminisztráció is komoly hiányosságokat tárt fel, az ügyben bírósági eljárás is folyamatban van. Hozzátette, jogerős bírósági fellebbviteli ítélet van érvényben, amely elmarasztalja a Mezőkaszonyi Községi Tanács településfejlesztési tervét (генеральний план), amely egy újabb jogi vitát képezhet az ügyben. Javasolta, hogy addig, amíg mind­ezen kérdések nem tisztázódnak, ezt a napirendi pontot halasszák későbbi időpontra.

A kérdésben élénk vita alakult ki, a hozzászólásokban érvek és ellenérvek is elhangoztak.

A napirendi pontot illetően végül 9 képviselő igennel szavazott, míg kilencen tartózkodtak, így az nem került elfogadásra.

(tamási)