A címigazolásról

2020. október 4., 10:25 , 1026. szám

„Mi az az adreszna dovidka? Megkaphatjuk-e a ház tulajdonjogát igazoló papírokat, ha nekünk nincs ilyen? Miféle problémákra számíthatunk, ha nincs meg ez a dokumentumunk?”

– Az olvasó minden bizonnyal a helyi önkormányzat illetékes szerve által kiállított címigazolásra (адресна довідка) gondol.

Az eljárást, amelynek lényege, hogy hozzárendelnek egy bizonyos utcanevet, házszámot, azaz címet egy adott ingatlanhoz (amely egyben postai címmé is válik), jelenleg semmilyen törvény nem szabályozza. Így az egyes régiók önkormányzatai maguk határozzák meg és fogadják el az igazolás kiadásának rendjét.

Jelenleg Ukrajnában a cím azonosítja az ingatlantulajdon helyét. A cím hozzárendelését vagy a már meglévő cím módosítását a lakóházak mellett az irodai, gazdasági, ipari, háztáji stb. épületek, illetve azok részei vonatkozásában is elvégzik. A cím hozzárendelésének feltétele, hogy az objektum tulajdonolt, bérelt vagy használt földrészlegen helyezkedik el, s áthelyezése nem lehetséges értékvesztés vagy a rendeltetés változása nélkül.

A cím (postai cím) megléte bármilyen ingatlanügylet (adásvétel, bérlet vagy zálogjog bejegyzése) elengedhetetlen feltétele. Emellett a cím hozzárendeléséről szóló döntés hiányában nemegyszer megtagadják az ilyen objektumra vonatkozó jogok bejegyzését.

A cím hozzárendelése valamely ingatlanhoz rendszerint a városi végrehajtó bizottság várostervezési és építészeti főosztályának hatáskörébe tartozik, amely egyben meghatározza az igazolás kiadásának rendjét is.

hk