Felvételi 2021: Újdonságok a láthatáron

2021. január 30., 17:53 , 1042. szám

Idén is számos „meglepetéssel” készül az Oktatási és Tudományos Minisztérium a nyári felvételi eljárásra. A koronavírus-járvány által előidézett tavalyi „bizonytalanság” is arra késztette a hatóságokat, hogy idejekorán végiggondolják az érettségi és felvételi minden szakaszát, elemét annak figyelembevételével, hogy a karantén elhúzódhat, talán véget sem ér, mire kezdetét veszi a 2021-es vizsgaidőszak. Következzék néhány az idei újdonságok közül a vesti.ua és az osvita.ua alapján.

Mindenki számára kötelező a matematika

Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez az iskolai kibocsátó osztályok tanulóinak kötelező lesz a külső független értékelés (ZNO) keretében tesztet írniuk matematikából. Emlékezetes, tavaly a diákok még választhattak, hogy matematikából vagy Ukrajna történetéből tesznek vizsgát. A matematika kötelező vizsgatárggyá tételét állítólag a PISA–2018 felmérés siralmas matematikaeredményei (is) indokolták, amelyekből kiderült, hogy Ukrajnában a 15 éves tanulók 36%-ának tudása e tárgyból nem éri el az alapfokú ismeretek szintjét.

Még több teszt

A próbateszteléstől eltérően a tényleges érettségi vizsgaidőszak előreláthatóan nemcsak „offline” lesz, azaz kötelező a személyes megjelenés a vizsgaközpontokban, de a megírandó tesztek száma is nőtt. A vizsgázók idén akár öt tárgyból is írhatnak tesztet, de legalább négyet kötelező vállalniuk. Az új szabályozás alapvető oka, hogy idén az érettségizőknek a kibocsátó vizsgáikat ismét ZNO formájában kell letenniük: ukrán nyelv vagy nyelv és irodalom, matematika, Ukrajna története vagy idegen nyelv, továbbá egy szabadon választható negyedik tárgy a következők közül: Ukrajna története, biológia, földrajz, fizika, kémia, angol nyelv, spanyol nyelv, német nyelv, francia nyelv.

Témánkhoz tartozik, hogy az oktatási tárca cáfolta azt a szóbeszédet, mely szerint a 9. osztályosokat idén felmentik az atesztáció alól. Leszögezték, hogy a 9. osztályosoknak a 2020/2021-es tanévben is át kell esniük az állami összegző atesztáción, amelyet az oktatási intézményükben tehetnek le írásban. A szakminisztérium egyben igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a kibocsátó vizsgák nem lesznek bonyolultabbak az eddigieknél.

Csak az ukrán nyelv kötelező, az irodalom nem

Azok számára, akik az iskola után nem a humán vagy társadalomtudományi szakok valamelyikét szándékoznak választani a felsőoktatási intézményekben, egyszerűbbé tették az ukránvizsgát, amennyiben nekik csak nyelvből kell megmérettetniük magukat.

Ennek megfelelően a vizsga mostantól két blokkból fog állni: ukrán nyelv és ukrán irodalom feladatokból. Az a végzős diák, aki az ukrán nyelv- és irodalomvizsgát választja, mindjárt három érdemjegyet kap: az állami összegző atesztáció jegyét, továbbá az ukrán nyelv, valamint az ukrán irodalom ZNO jegyét. Ha a felsőoktatási intézménybe jelentkező által választott szakra csak ukrán nyelv ZNO a kötelező, annak az ukrán nyelvből és irodalomból tett vizsgát is beszámítják. Ha viszont a követelmény az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát, nem lesz elég az ukrán nyelvből tett vizsga.

Attól függően változik a tesztírásra biztosított idő, hogy milyen tesztet választott a vizsgázó – csak ukrán nyelvből vagy nyelvből és irodalomból is megméretteti magát. Az ukránnyelv-tesztre 150 percet kapnak a jelentkezők, az irodalommal együtt 210-et.

Négy évig érvényesek a szertifikátok

A 2021. évi felvételi során a felsőoktatási intézmények elfogadják a ZNO-n 2018–2021-ben szerzett szertifikátokat. A korábbi években írt ukrántesztet ukrán nyelv- és irodalomvizsgaként számítják be.

Idegen nyelvből (angol, német, francia vagy spanyol) a 2019–2021-ben szerzett szertifikátokat számítják be. Amennyiben a felvételi követelményekben „idegen nyelv” a kikötés, a jelentkezők maguk dönthetik el, hogy melyik idegen nyelvet választják azok közül, amelyekből Ukrajnában ZNO-t lehet tenni.

Még kevesebb személyes kontaktus

Idén tovább bővítenék azok körét, akik a személyes felvételi fiókokon, az úgynevezett „elektronikus kabineteken” keresztül nyújthatják be jelentkezésüket a felsőoktatási intézményekbe, illetve bővítik a fiókok funkcióit is. Például ez évben az alapfokú képzés után magiszteri képzésre készülők is online nyújthatják be jelentkezésüket és okmányaikat. Ezenkívül mindazok, akik rendelkeznek hitelesített „elektronikus aláírással”, online is benyújthatják eredeti okmányaikat beiratkozáskor.

Korlátozzák a jelentkezések számát

A tavalyi szabályzathoz hasonlóan az államilag finanszírozott képzésre jelentkezőknek öt képzési helyet lehet megadniuk. A szerződéses, azaz fizetős képzést biztosító helyekre beadott jelentkezések számát eddig nem korlátozták, idén azonban 30-ban maximálták. További újdonság, hogy azokat, akik felvételt nyertek valamelyik államilag finanszírozott képzésre, a rendszer automatikusan eltávolítja a fizetős képzések felvételi rangsoraiból. Ahhoz, hogy a felvételizőt ne távolítsák el a fizetős szakok felvételi rangsoraiból, személyesen kell jeleznie a felvételi bizottságnál, hogy egyszerre több szakon kíván tanulni.

A harmadik felvételi vizsgatárgyról

A korábbi években a felvételihez kötelező volt a ZNO ukránból, a második tárgyat az Ukrajna története és a matematika közül kellett kiválasztani, míg harmadiknak az adott szakra meghatározott két tárgy közül kellett választania egyet a jelentkezőnek. Idén a harmadik vizsgaként választható tárgyak köre jelentősen bővült, egyes szakok esetében 5-6 megadott tárgy közül döntheti el a jelentkező, hogy melyikből nyújt be szertifikátot.

450 a ponthatár orvosira

Tovább nehezítették azok dolgát, akik az orvosi pályát választják. Az új szabályok szerint a fogászat, gyógyászat (medicina) és gyermekgyógyászat (pediátria) szakokra jelentkezőknek mind a három felvételi tárgyból leg­alább 150 pontot kell elérniük a ZNO-n (tavaly ukránból még a 130 pont is elég volt). Kivételt képeznek azok, akiknek a három vizsgájuk átlaga eléri a 175 pontot.

Érdekesség, hogy a magiszteri képzésre jelentkezők számára idén kötelezővé tették az angolnyelv-vizsgát. A követelmény a B2 szintű nyelvtudás megerősítése a ZNO rendszerű teszten. Az oktatási minisztérium annyi engedményt tett a felsőoktatási intézményeknek, hogy engedélyezte számukra, saját hatáskörben dönthessék el, milyen súllyal esik latba a felvételin a nyelvvizsga, illetve a szakvizsga. Ugyanakkor meghatározták, hogy a nyelvvizsgának legalább 25%-ot kell nyomnia a latban.

Újdonság, hogy ez évtől csak azok jelentkezhetnek mesterképzésre a 081 Jog szakra, akik az alapdiplomájukat is jogból szerezték, esetleg nemzetközi jogból (293).

(ntk)