A Nagyberegi Református Líceum felvételi hirdetménye

2021. február 2., 15:37 , 1042. szám

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba.

Iskolánkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és a 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van a fakultációk keretében emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvekből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból és egyházi tantárgyakból.

Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendbe történő integrálására, így a líceumi tanórák sorában vallásóra, bibliaismeret, egyházi ének tantárgyak is szerepelnek, emellett konfirmandus órák is tartunk. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendes hétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén elő­adások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok gitár-, zongora-, ének-, néptánc- és festészetoktatásban részesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediákprogramokban és missziós munkákban vehetnek részt, különféle ösztöndíjban részesülhetnek. Ukrajnai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat. Az érettségizők pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában kaphatnak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez.

Az intézményünkbe felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk, az alsóbb osztályoknak lehetőség szerint segítünk a beutazásban.

Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk.

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát tenniük, melyet az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján.

A felvételi eljárás során lehetőség van többletpontok beszámítására. A többletpontokról részletesen a líceum honlapján olvashatnak.

2021. február 6. és április 17. között szombatonként online előkészítő foglalkozásokat tartunk a felvételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és bibliaismeretből. Az előkészítő díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

A líceumban 2021. március 13-án 10 órai kezdettel nyílt napot tartunk, mely során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a líceumi oktatásba és mindennapokba, részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételiről és a szerezhető többletpontokról. Nyílt napunkra szeretettel várjuk a felvételizni kívánó diákokat, szüleiket és minden érdeklődőt.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való jelentkezés online regisztráció útján történik, mely az intézmény honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 2021. január 26. és április 22. között.

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok:

• lelkészi-hitoktatói ajánlólevél;

• a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata;

• az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós oklevelek másolata.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. április 22.

A felvételi vizsgák időpontja: 2021. április 24., 7.30.

A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján: www.nbrl.com.ua és líceumunk Facebook-oldalán érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail-címre várjuk. Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.  Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!