Hogyan lehet panaszt tenni a fogorvosra?

2021. március 14., 10:08 , 1048. szám

„Megfájdult az édesapám foga, ezért elment a fogorvoshoz. A doktor kezelte a fogát, majd hazaküldte. Másnapra az egész arca feldagadt. Hosszas kezelés várt rá, és a korábban elkészített, sok ezer hrivnyába kerülő fogpótlását is el kellett távolítani. Hol és hogyan lehet panaszt tenni az ilyen botcsinálta fogorvosok ellen, hogy ne okozhassanak fájdalmat az embereknek? Kaphatunk kártérítést a drága fogpótlásért?”

– A polgárok beadványairól szóló törvény (Закон України «Про звернення громадян») 5. cikkelye értelmében panaszt tenni annál a hatóságnál, helyi önkormányzatnál, vállalkozásnál, intézménynél, szervezetnél (tulajdonformától függetlenül) vagy tisztviselőnél lehet, amely/aki hatáskörrel rendelkezik az adott területen. Esetünkben panaszt lehet tenni a fogorvos közvetlen felettesénél, aki rendszerint az adott egészségügyi intézmény (klinika) főorvosa. Ha azonban ön nem hisz a kérvényekben, vagy a magánpraxist folytató orvosnak nincs felettese, és persze olyankor is, ha nem elégedett a panaszára érkezett hivatalos válasszal, bírósághoz fordulhat. Érdemes panaszt tenniük az egészségügyi rendszert felügyelő járási vagy megyei egészségügyi főosztályoknál, de akár az Egészségügyi Minisztériumot is megkereshetik. A felsorolt állami hatóságok rendszerint speciális telefonvonalat (forródrótot) tartanak fenn a lakossági bejelentések számára. A minisztériumi forródrót száma: 0 800 50 52 01.

Megjegyzendő, hogy a magánpraxist folytató fogorvosok ellen a fogyasztóvédelmi hatóságoknál is panaszt lehet tenni, hiszen tevékenységük szolgáltatásnak minősül.

Panaszt tenni írásban és szóban is lehet. Ha a panaszt az illetékes tisztviselő hivatalos fogadóórája alatt adják elő, s azt jegyzőkönyvezik, a következményeknek ugyanolyanoknak kell lenniük, mintha írásban nyújtották volna be.

Aki panaszírásra szánja magát, annak tudnia érdemes, hogy panaszt bárki írhat, nem igényel speciális tudást vagy felhatalmazást, csupán néhány egyszerű szabályt kell betartani.

Meg kell adni a címzett nevét és tisztségét.

Fel kell tüntetni a panasztevő teljes nevét, címét és elérhetőségeit (pl. telefonszám). Amennyiben azt szeretné, hogy a panasz következményeiről elektronikus levélben értesítsék, célszerű megadnia az e-mail-címét is, feltüntetve, hogy ez a kapcsolattartás ön által előnyben részesített formája.

Le kell írni a panasz lényegét, vagyis, hogy mi, hol és kivel történt, illetve ki és milyen jogokat sértett, milyen kárt okozott a panaszos szerint. A polgárok beadványairól szóló törvény nem teszi kötelezővé, hogy a panaszt jogszabályi hivatkozásokkal is alátámasszák, a beadványt ettől függetlenül ki kell vizsgálniuk az illetékeseknek.

Meg kell fogalmazni, hogy mit kíván a panaszos a hatóságtól/tisztviselőtől, amelynek/akinek panaszát benyújtja. Kérheti például panasza tudomásulvételét, kérheti az eset kivizsgálását és a felelős megnevezését, valamint a felelősségre vonását és – bizonyos esetekben – az okozott kár megtérítését is.

Végül fontos feltüntetni a panasz megírásának dátumát, és a panaszosnak saját kezűleg alá kell írnia a dokumentumot.

Amennyiben a panaszos rendelkezik a panaszát alátámasztó dokumentumokkal (például ambuláns lap, zárójelentés stb.), illetve a másolataikkal, célszerű azokat csatolni a panaszhoz. Jó tudni, hogy a fogorvos köteles betekintést engedni páciensének az egészségi állapotára vonatkozó dokumentumokba, s azokról másolat is készíthető.

Sok ember számára nem egyszerű megírni a panaszt, ilyenkor célszerű jogászhoz fordulni.

A polgárok beadványairól szóló törvény 20. cikkelye értelmében a panasz kivizsgálása a benyújtásától számítva legfeljebb egy hónapot vehet igénybe. Kivételes esetekben 45 napra hosszabbítható meg ez az idő.

A hivatásuk gyakorlása során elkövetett bűncselekményekért az orvosokhoz hasonlóan a fogorvosok is büntetőjogi felelősségre vonhatók. Ennek érdekében vagy a panaszt kivizsgáló hatóságnak/tisztviselőnek, vagy magának a panaszosnak feljelentést kell tennie a rendőrségen vagy az ügyészségen.

Ami a fogorvos által okozott anyagi és nem anyagi természetű (erkölcsi) kár megtérítését illeti, keresettel kell fordulni a bírósághoz. Ehhez mindenképpen szükség lesz ügyvéd közreműködésére. A lényeg, hogy bizonyítani szükséges a keletkezett kár és a fogorvos tevékenysége közötti ok-okozati összefüggést. Jó hír, hogy az egészségkárosodással okozott kár megtérítésével összefüggő ügyekben a felperesek mentesülnek a bírósági illeték megfizetése alól.

hk