A mi karácsonyunk című rajzpályázat nyerteseit díjazták Beregszászban

2021. május 31., 14:53 , 1060. szám

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítványt 2017-ben alapította a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) azzal a céllal, hogy a két szervezet szorosan együttműködve, azonos értékek mentén szerteágazó evangelizációs tevékenységet végezhessen a Kárpát-medencei magyarság körében. A KÁMME kárpátaljai partnere a közös projektek megvalósításában a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ).

A KÁMME legfőbb feladatának tekinti a Kárpát-medencei keresztények értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladat­ellátást. Ennek szellemében jelenleg a Kárpát-medencei keresztény értelmiségiek együttműködése, valamint a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című projektek megvalósításán dolgozik a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával. Mindkét projekt célja, hogy elősegítse a határon túli magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi boldogulását, anyagi és szellemi gyarapodását, nyelvének és kultúrájának megőrzését, fejlesztését, valamint az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának a fenntartását. Az utóbbi projekt keretében az alapítvány 2020 decemberében gyermekrajzpályázatot hirdetett A mi karácsonyunk címmel a határon túli magyar gyermekek részére.

A rajzpályázat díjátadóját a Beregszászi Rezeda Folkműhely énekegyüttese nyitotta meg, majd Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte az egybegyűlteket Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály kiállítótermében. „Ez nem egy szokványos tárlatmegnyitó, hisz ezúttal a jövő generáció mutatkozik be itt” – mondta, majd átadta a szót Szilágyi Mátyás főkonzul úrnak.

„A kisgyermekek rajzai kincsek, mert egyenesen az ártatlan gyermeki lélekből fakadnak. Csodálatos, hogy a gyermekek ösztönösen helyesen értelmezik és rajzolják le az ősi szimbólumokat, és azokat egyéni jelentéstartalommal is megtöltik. Ilyen ősi szimbólumok például a fészek, apa és anya, kereszt, fa, oszlop, csillag, ég, a kör, ami a teljesség, a menedék, az anyaöl archaikus jele, valamint a körkereszt, amely az őskortól napjainkig a teremtő szellem-erő, az ige jele. Sok minden kiderül a gyermekek rajzaiból: aktivitás, lelki egészség, önbizalom, az önmegvalósítás igénye. Feltárulhat a gyermekek tudatos és tudat alatti érzelmei mellett életük, énképük, másokhoz és a világhoz való viszonyulásuk. A kisgyermek azt rajzolja le, amit ösztönösen tud, ami a véleménye a dolgokról, és nem azt, amit lát. A mi karácsonyunk rajzpályázat hatvan darab kiállításra választott alkotásából mindez felfedezhető és nagyra értékelhető kincs” – idézte Józsa Judit korondi származású keramikust, művészettörténészt, a pályázat neves kurátorainak egyikét a főkonzul.

Szilágyi Mátyás elmondása szerint különösen érdekes, ahogy a Kárpát-medence magyar gyermekei ábrázolják a kereszténység legnagyobb ünnepkörét, és hogy mit ragadnak ki a családjaik körében ünnepelt szent karácsony estéből, hogy milyen népszokásokat ismernek, hogy mit jelent számukra Jézus születésének ünnepe, a szent család ünnepe. „A rajzokat lapozva örömmel fogják tapasztalni, hogy a templom, a ház, a betlehemi jászol, a háromkirályok, a pásztorok, az angyal, az adventi gyertyák, a karácsonyfa, a nagymama, a játék, az ajándékok és a sok finom étel mellett leginkább a meghitt családi együttlét és az onnan kiáradó szeretet a legfontosabb a gyermekek számára” – fejtette ki véleményét a beérkezett pályamunkákkal kapcsolatban a főkonzul.

„A KÁMME A mi karácsonyunk című gyermekrajzpályázata rávilágít a családban megélt szeretet fontosságára a keresztény magyar kultúra és hit őrzésének fényében. Örömmel mondhatjuk el, hogy a pályázatra beérkezett 350 pályaműből fődíjjal jutalmazott négy alkotó közül ketten egy beregszászi testvérpár, Gogola Anna és Gogola Mária” – folytatta ünnepi beszédét Szilágyi Mátyás főkonzul, majd örömét fejezte ki a lányok megérdemelt és jelképes sikere kapcsán. „Tudni illik, hogy ők egy nagynevű kárpátaljai magyar festődinasztia legfiatalabb tehetségei, a magyar hagyományok és kultúra tovább éltetésének legbiztatóbb ígéretei. Őszintén gratulálunk nagyszerű sikerükhöz” – zárta szavait a főkonzul.

Végezetül Jakab Eleonóra, a BKÉSZ elnöke szólalt fel az ünnepségen. Elmondása szerint a BKÉSZ egyik feladata a művészetek és a tehetségek pártolása Kárpátalján. „Rendkívül érdekes, hogy a legelső rendezvényünk éppen Gogola Zoltán, az itt ünnepelt lányok édesapja festményeinek kiállítása volt” – jegyezte meg az elnök, majd ezt követően szívből gratulált és örömét fejezte ki a lányok sikere kapcsán, amelyet megérdemeltek a csodálatos művekért.

Az ünnepélyes köszöntések után az oklevelek és ajándékok átadása, majd zárszóként ismét a Beregszászi Rezeda Folkműhely énekegyüttesének hangja zengte be a kiállítótermet.           

ZsT