Kárpátalján elsőként tanulhattak szakmát magyarul

Tanévzáró ünnepség a Nagydobronyi Szakképzési Központban

2021. június 12., 15:43 , 1062. szám

Június 11-én ünnepélyesen átvehették szakképesítést igazoló okirataikat az Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának első végzős hallgatói. Nyolcvanegy diák szerzett képesítést a következő szakokon: mezőgazdasági gépésztechnikus, autószerelő, hegesztő, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus, szakács. Balogh János, a Nagydobronyi Szakképzési Központ igazgatója elmondta, bővíteni szeretnék a képzési kínálatukat, a jelenlegi szakok mellett a divatszabó, pincér, mezőgazdasági technikus, illetve a sportedző, sportszervező szakmákat hirdették meg, az utóbbit labdarúgás szakiránnyal. A jelentkezéseket július 1. és augusztus 13. között várják.

Az Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának tanévzáró és tanúsítványátadó ünnepsége az intézmény aulájában vette kezdetét, ahol az osztályfőnökök felhelyezték a végzősök mellére a ballagási kitűzőket.

A ballagó diákok közül Borsós Alex és Szilágyi Dominika hagyományteremtési céllal átadták a stafétát az elsős Potyók Ákosnak és Simon Dominikának.

Nagy feltűnést keltett Nagydobronyban a ballagók „sárgulási” felvonulása a falu főutcáján. A menet elején nagydobronyi népviseletbe öltözött diákok vitték Kárpátalja történelmi zászlóit, őket a meghívott vendégek, tanárok, majd a végzős diákok, legvégül pedig a szülők, rokonok követték. A menet a szakképző központi épületétől az ünnepségnek helyszínt biztosító nagydobronyi református templomig haladt. Közben játszott a Komótos együttes, illetve hegedűn kísért Lakatos Béla végzős diák.

A templomban Kolozsy András, a Nagydobronyi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte az ünnepség résztvevőit és a végzős diákokat. Hangsúlyozta: „A mai nap öröm számunkra, hiszen magyar kisebbségi létünk egyik szép kezdeményezésének beért gyümölcseit láthatjuk…” A lelkész köszönetet mondott a magyar nyelvű szakképzés megteremtőinek és a kezdeményezést támogató magyar nemzeti kormánynak.

A végzősöket az anyaországból levélben köszöntötte Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint Pölöskei Gáborné, Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának szakképzésért felelős helyettes államtitkára.

Nyeste Kamilla elsős tanuló Szabolcsi Erzsébet Forrás legyél című versét szavalta.

Cseh Áron ungvári magyar vezető konzul beszédében kiemelte: „Önök részesülhettek először magyar nyelvű szakképzésben Kárpátalján. Büszkék lehetnek rá, hogy magyar nyelven, sikeresen sajátíthatták el szakmájukat, és a sikeres záróvizsgát követően hamarosan átvehetik az ezt igazoló tanúsítványaikat. Nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány támogatásával sikerült létrehozni a nagydobronyi központot. A magyarországi partnerintézmények, a Mátészalkai Szakképzési Centrum és a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium együttműködő segítségével önök lehetőséget kaptak arra, hogy mindkét ország képzési rendszerében részt vehessenek. Az itt megszerzett tudásukat a gyakorlatban kamatoztatva legyenek sikeresek elsősorban itt, Kárpátalján, de a nagyvilágban is” – hangsúlyozta a magyar diplomata.

Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy két nappal korábban a jelen lévő fiatalok Mátészalkán vehették át a szakképesítésüket igazoló magyarországi okiratot hat szakmában.

Az Egán Ede Szakképzési Centrumot 2019-ben hozta létre és azóta is működteti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, melynek rektora, Csernicskó István az ünnepségen hangsúlyozta: „Június 4-én sokan és sokat beszéltek a határok által szétszabdalt magyar nemzet összetartozásáról. A szép szavaknál azonban sokkal többet mondanak a megvalósult tettek. Az a képzés, amelyet ma befejeznek, egyértelmű és ékes bizonyítéka a magyar nemzet összetartozásának és összefogásának. Annak, hogyha magyarok közös gondolatra jutnak és tesznek is a vágyaik, elképzeléseik megvalósulásáért, akkor van és lehet eredmény.”

A Nagydobronyi Szakképzési Központ énekkara a Múlnak az évek című dallal búcsúzott a végzősöktől. A Szilvási-Zsupán Szilvia tanárnő vezette kórust Balog Eszter tanárnő gitáron, Lakatos Béla végzős diák pedig hegedűn kísérte.

Balogh János igazgató beszédében elmondta, a szakképzési központ két éve, 2019-ben kezdte meg működését. Hét szakon több mint 110 diákkal indult meg az oktatás. Kárpátalján egyedülálló módon, magyar nyelven, ösztöndíjjal tanulhattak szakmát diákjaik egy mindenki számára új, duális oktatási rendszerben. A tanulók egy hétig Nagydobronyban, majd egy hétig a mátészalkai partneriskolákban tanultak kezdetben. Ezt a kialakult rendet zavarta meg 2020 márciusában a koronavírus-járvány, megszűntek az utazások, majd a tantermi oktatás helyét is átvette a távoktatás. Ennek ellenére a tanulók többsége sikeresen vette az írásbeli és gyakorlati szakvizsgákat. Az igazgató köszönetet mondott az intézmény fenntartóinak, a főiskola vezetőinek és munkatársainak, a magyarországi partnerintézményeknek, a Nagydobronyi kistérség polgármesterének és vezetőinek a támogatásért. Terveik kapcsán elmondta, hogy innovatív technológiával ellátott tanműhelyeket szeretnének létrehozni, ezekből idén megvalósulni látszik a tankonyha, az iskolai étkezde, valamint az szépészeti tanszalon. A későbbiekben pedig az iskola mellett egy többcélú tanműhely létrehozását tervezik, amely majd otthont ad az autószerelők, hegesztők, villanyszerelők, mezőgazdasági gépésztechnikus szakok gyakorlati képzéseinek. A meglévő szakok mellett új szakok beindítását is tervezik – hangsúlyozta az igazgató.

A végzős diákoknak Balogh János igazgató, Rostás János kancellár és Csernicskó István rektor adta át ünnepélyesen a szakképesítésüket igazoló okiratot. Tamás Ferenc Dávid búcsúzott az intézménytől a végzősök nevében, akik fogadalmat is tettek, amelynek szövegét Badó Dávid olvasta fel.

A tanévzáró és tanúsítvány­átadó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Badó Zsolt