Az IDC–CDI határozati javaslatának előterjesztett tervezete a kisebbségi jogokról Ukrajnában

2021. július 22., 15:45 , 1068. szám

1. Megerősíti, hogy határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi egysége mellett, és elítél minden olyan szándékot vagy cselekedetet, mely fenyegetően hat ezekre vagy megkérdőjelezi azokat.

2. Tudomásul veszi Kijev erőfeszítéseit a demokratikus reformok végrehajtása és az Európai Unió jogszabályaival és értékeivel történő összehangolása terén.

3. Reméli, hogy Ukrajna hosszú távú euroatlanti integrációs törekvéseit a jószomszédi kapcsolatok segítik majd.

Ezért a Centrista Demokratikus Internacionálé:

4. Őszinte aggodalmát fejezi ki a nemzeti kisebbségi jogok szándékos és rendszeres korlátozása miatt, amelyek az oktatásról szóló törvény és a nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet által valósulnak meg, továbbá a hatóságok azon mindennapi intézkedései miatt, amelyek következtében a nemzeti kisebbségeket megfosztják a már korábban jól működő iskolarendszerüktől.

5. Komoly aggodalmát fejezi ki a kárpátaljai magyar közösség törvényesen működő képviseleti szervezeteinek ismételt zaklatása, valamint demokratikusan megválasztott képviselők ellen folytatott megfélemlítő büntetőjogi eljárások – mint például a CDI tagpártja, a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt irodáiban tapasztalt titkosszolgálati rajtaütés – miatt.

6. Hasonlóképpen aggodalmát fejezi ki a hatóságok közömbös fellépése miatt azon erőszakos szélsőséges csoportosulásokkal szemben, amelyek a régióban élő nemzeti kisebbségek személyes biztonságát is fenyegetik, továbbá a gyűlöletbeszédet terjesztő Mirotvorec honlap működésével kapcsolatban, amely több száz magyar nemzetiségű polgár, aktivista és politikus – továbbá európai parlamenti képviselők és más Uniós tisztségviselők – személyes adatait hozta nyilvánosságra „Ukrajna ellenségeiként” bélyegezve meg őket, továbbá neveiket ún. „halállistára” téve.

Mindezek fényében felkérjük a CDI elnökét, Andrés Pastranát és a CDI főtitkárát, Antonio López-Istúrizt, hogy kezdeményezzenek egyeztetéseket az ukrán hatóságokkal és a CDI és az EPP tagjaival a valamennyi fél számára elfogadható tartós megoldás megtalálása érdekében, a nemzetközi kötelezettségekkel, emberi és kisebbségi jogi normákkal összhangban.

A „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt által előterjesztett határozati javaslat tervezetét az alábbi politikai pártok is támogatták:

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Magyarország

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), Magyarország

Magyar Közösség Pártja (MKP), Szlovákia

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), Szerbia

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), Románia